ΑFΕΡΑΣ: Μία λέξη και η Ιστορία ενός Έθνους – Του Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ

Η Ιστορία είναι ο μεγάλος εχθρός της ξενόδουλης εξουσίας του προτεκτοράτου και γι’ αυτό με κάθε τρόπο προσπαθούν να την “αλλάξουν”, που στην πραγματικότητα σημαίνει να την καταργήσουν.

Η νέα “Ελληνικότητα” της εποχής της παγκοσμιοποίησης, που επιχειρούν να επιβάλλουν δεν θέλουν να έχει τίποτε ΕΛΛΗΝΙΚΗ να μην έχει προπαντός ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Εθνική και Φυλετική. Οι νέοι “Έλληνες” που ονειρεύονται ως τους νέους πολίτες του κράτους των Αθηνών δεν τους ενδιαφέρει εάν είναι Αφρικανοί ή Ασιάτες, μόνο Έλληνες να μην είναι! Και για να το επιτύχουν αυτό, για να κατορθώσει να το “περάσει” αυτό η προπαγάνδα τους σε όσους έχουν απομείνει ΕΛΛΗΝΕΣ με καταγωγή, ψυχή και Συνείδηση ΕΘΝΙΚΗ, προσπαθούν να πείσουν τον λαό ότι οι σημερινοί Έλληνες δεν είναι… Έλληνες(!), δεν κατάγονται από τους Αρχαίους και τους Μεσαιωνικούς-Βυζαντινούς Έλληνες. Αντίλογος σοβαρός ενάντια στην αντεθνική προπαγάνδα δεν υπάρχει, αφού και όσοι επιστήμονες (Ιστορικοί, Ανθρωπολόγοι, Γενετιστές, Λαογράφοι, Φιλόλογοι) σκέπτονται εθνικά δεν τολμούν να τους αντιταχθούν για να μην τους πουν… ρατσιστές! 

Της συνέχειας χιλιάδων χρόνων των Ελλήνων υπερασπιστής αδιάψευστος η ΓΛΩΣΣΑ και οι ΛΕΞΕΙΣ. Όπως η λέξη αέρας στην γραφόμενη δημοτική από την λέξη την αρχαία αήρ, που όμως προέρχεται από μία ακόμη πιο αρχαία λέξη, λέξη του… 2.000π.Χ. της Γραμμικής Β’, που είναι η λέξη ΑFΕΡΑΣ!

Θα ρωτήσετε τι δουλειά έχει το λατινικό (που δεν είναι λατινικό) γράμμα F (εφ) σε μία λέξη Ελληνική; 

Δεν είναι “εφ” είναι το ΔΙΓΑΜΜΑ, που προφερότανε σαν “γάμμα”. Έτσι ο λαός μας λέει την λέξη αέρας ως αγέρας και θυμάται το F, το δίγαμμα μετά από 4 χιλιάδες χρόνια! Και ύστερα μας λένε πως δεν είμαστε Έλληνες!