14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1914: Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ

Σαν σήμερα στις 14 Οκτωβρίου του 1914 και μετά την εντολή των Δυνάμεων της Τριπλής Συνεννόησης (Αντάντ), ανακαταλαμβάνεται από τον Eλληνικό Στρατό η Βόρεια Ήπειρος, προκειμένου να τηρηθεί η τάξη στην περιοχή, εξαιτίας της χαώδους κατάστασης που επικρατούσε στην Αλβανία.

Σύμφωνα με τις προτάσεις των Δυνάμεων η ενσωμάτωση της Βόρειας Ηπείρου στην Ελλάδα θα αναγνωριζόταν ως οριστική, σε περίπτωση που η Ελλάδα θα δεχόταν να συμμετάσχει στο πλευρό τους κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Βέβαια, οι «σύμμαχοι» για ακόμα μια φορά μας προδώσαν, καθώς όχι μόνο τότε, αλλά ούτε και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κι ενώ είχε απελευθερωθεί ακόμη μια φορά από τον Ελληνικό Στρατό το 1940-41 δεν ενσωματώθηκε η Βόρειος Ήπειρος στον Εθνικό κορμό.

Βόρειος Ήπειρος Γη Ελληνική!