ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (ΧΙΤΛΕΡΑΚΗΣ) ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ «ΝΟΜΙΜΟΦΡΟΣΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ»; 

«Στην Ελλάδα δεν υπάρχει θέση για μιμητές και οπαδούς του ναζισμού», σύμφωνα με χθεσινή παρέμβαση στην δικαιοσύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενόψει της απόφασης για τη Μεγάλη Δίκη της Χρυσής Αυγής.

Αλλά, πριν από 76 χρόνια, κάποιος άλλος Κυριάκος Μητσοτάκης, άλλα έλεγε!

Στο πρωτοσέλιδο θέμα της τοπικής ναζιστικής εφημερίδας «Παρατηρητής» των Χανίων (που είχε εμπνευστεί τον τίτλο της από τον «Völkischer Beobachter» -«Λαϊκό Παρατηρητή», δημοσιογραφικό όργανο των χιτλερικών στη Γερμανία…), στο φύλλο 807, του Σαββάτου 6 Μαΐου 1944, δημοσιεύθηκε το παρακάτω κάλεσμα της «Λαϊκής Επιτροπής Χανίων»:

Σήμερον Σάββατον 6η Μαϊου και ώραν 11ην π.μ.

ΚΑΛΟΥΜΕΝ

τον λαόν Χανίων εις την πλατείαν Δικαστηρίων εις πάνδημον συγκέντρωσιν ίνα διακηρύξωμεν ομοφώνως ότι η θέλησις όλων ημών όπως και ολοκλήρου του Κρητικού λαού είναι να διατηρηθή αφ’ ενός μεν η έννομος τάξις και η ησυχία του τόπου, αφ’ ετέρου δε η πλήρης νομιμοφροσύνη του λαού απέναντι των Στρατευμάτων Κατοχής 

Τρίτος μεταξύ 53 συνυπογραφόντων και φέρων τον τίτλο του εκπροσώπου της «Λαϊκής Επιτροπής» ήταν κάποιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης (με το χαρακτηριστικό ψευδώνυμο «Χιτλεράκης»…), ο οποίος εκφώνησε και λόγο προς τους συμπατριώτες του, καλώντας τους να δείξουν νομιμοφροσύνη και να συνεργαστούν με τις ναζιστικές αρχές κατοχής: «να διακηρύξωμεν την ζωηράν θέλησίν μας διά την εσωτερικήν γαλήνην του τόπου και την νομιμοφροσύνην μας προς τας Αρχάς Κατοχής».

Ποιος Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αυτός; Μα ο παππούς του σημερινού «αντιναζιστή» πρωθυπουργού της Ελλάδος!

Αυτά και σκασμός, δωσίλογοι Μητσοτάκηδες – Χιτλεράκηδες!