ΕΘΝΙΚΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ: ΕΙΣΑΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΣΤΟΙΧΕΙΩΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΕΟΣ!  

Σας ευχαριστώ και σας …….αποχαιρετώ!

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

‘Ελλογιμώτατον Κύριον

κ. Μανώλην Δερμιτζάκην

Καθηγητήν  Γενετικής 

του Πανεπιστημίου Γενεύης
Ελλογιμώτατε κ. Καθηγητά,

 Πολλήν αγανάκτησιν ησθάνθην εις τήν ψυχήν μου καθώς ανέγνωσα τις Δηλώσεις στον ΣΚΑΪ TV, τις αναφερόμενες στην μετάδοση της Θείας Κοινωνίας. Αποτολμήσατε και είπατε τα εξής φοβερά λόγια: 

«Προτού σταματήσουν οι οικονομικές δραστηριότητες και κλείσουν επιχειρήσεις θα πρέπει να σταματήσει η θεία κοινωνία».

  Σας ερωτώ, λοιπόν: 

Με ποιό δικαίωμα αποφαίνεσθε επί θεμάτων,  τα οποία εκφεύγουν της επιστημονικής αρμοδιότητός Σας; 

 Έχετε μίαν ζωντανή σχέση με την Εκκλησία;

 Εκκλησιάζεσθε ανελλειπώς κάθε Κυριακή; 

 Διαθέτετε πνευματικόν Πατέρα; 

 Εξομολογείσθε κατά καιρούς;

 Μεταλαμβάνετε συχνά των Αχράντων Μυστηρίων; 

 Μελετάτε την Καινή Διαθήκη;

 Μελετάτε βιβλία πνευματικού περιεχομένου; 

 Προσεύχεσθε ανελλειπώς πρωΐ καί βράδυ; 

ΑΣΦΑΛΩΣ, ΟΧΙ!

     Είμαι βέβαιος γι’ αυτό, χωρίς να Σας γνωρίζω! Επομένως, αν και Καθηγητής Πανεπιστημίου, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΘΕ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ…

Διαβάστε περισσότερα στο mkka.blogspot.com