ΕΘΝΙΚΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ: Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΥΦΛΑ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ!

________Αδελφοί μου, 

               Παρακαλώ να προσέξετε το σημερινό σημείωμά μου. Να το αναγνώσετε στοχαστικά. Να προσευχηθήτε. Και έπειτα να λάβετε τις προσωπικές σας αποφάσεις ως προς το ζήτημα της συμμετοχής σας στην απ’ εδώ και πέρα λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας και της προσεγγίσεως προς τον Ναόν, τον Οίκον του Θεού!

________Ταπεινά Σας ικετεύω να το πράξετε, διότι από εδώ και εμπρός  ΣΤΗΝ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣ ΖΩΗ ΟΛΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ!

Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση της μάσκας ακόμη και μέσα στον ιερό Ναό!

Αλλάζει ο τρόπος της επαφής μας με τις Εικόνες των Αγίων μας!

Αλλοιώνεται και συνεπώς μολύνεται η πίστις  μας ως προς το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας!

Θεωρίες, όπως ότι με σάλιο μεταδίδεται ο Κορωνοϊός από την συμμετοχή μας στην Θεία Κοινωνία, όλο και περισσότερο ακούονται!

Η κατάργηση της χρήσεως της αγίας Λαβίδος κατά την μετάδοση της Θείας Κοινωνίας και η εισαγωγή της μόδας της μεταδόσεως  με «πολλά κουταλάκια» επεκτείνεται! 

Η εξαγγελία του Υπουργού κ. Χρυσοχοΐδη, ότι εφ’ εξής θα διώκωνται δικαστικώς όσοι αντιτίθενται στην θεωρία της μάσκας ΚΑΤΑΛΥΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ! Μέχρι σήμερα ήταν Συνταγματικώς κατοχυρωμένη η ελευθέρα έκφρασις των ιδεών, άρα και της προσωπικής μας γνώμης! Στο άρθρο 14 του Συντάγματος διαβάζουμε: «Έκαστος δύναται να εκφράζη και να διαδίδη προφορικώς, εγγράφως και δια του τύπου τους στοχασμούς του, τηρών τους Νόμους του Κράτους».

ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ, η υποταγή και η τυφλή συμμόρφωσις της Εκκλησιαστικής Διοικήσεως σε όλα αυτά τα σατανικής εμπνεύσεως μέτρα… 

Διαβάστε περισσότερα στο mkka.blogspot.com