ΑΛΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ  ΚΙ’ ΑΛΛΟ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ ΣΚΗΝΙΤΗΣ


Βάρβαρε Τούρκε άκου:
Όταν μετά από έξι αιώνες παραμονής στα ιερότερα χώματα της Οικουμένης, καταντάς να «στεγάζεις» τον Θεό σου με «επίταξη», μέσα στην Χριστιανική Αγιά – Σοφιά, τούτο σημαίνει ότι νοιώθεις (και είσαι), περαστικός από την περιοχή.

Νικόλαος  Η. Σκαντζός