ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΡΦΥΡΟ ΧΙΤΩΝΑ ΤΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΦΥΡΟΥΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Από τον Πορφυρό Χιτώνα των Λακεδαιμονίων στο Πορφυρούν της Αυτοκρατορίας μας και στην Σημαία της Φιλικής Εταιρείας

Η Χρυσή Αυγή δεν υποστέλλει τα Λάβαρα του Αγώνα: Το ΚΟΚΚΙΝΟ για εμάς σημαίνει ότι δεν είμαστε επαγγελματίες “εθνικόφρονες” και “Ελλαδέμποροι”, σημαίνει Εθνικισμό με χαρακτήρα ξεκάθαρα λαϊκό και αντικαπιταλιστικό 

Κομματικά μας χρώματα το άσπρο, το μαύρο και το κόκκινο. Eίναι τα χρώματα της Φιλικής Εταιρείας, τα οποία κατ’ εξοχήν χρησιμοποίησαν στα πρώτα τους λάβαρα οι ήρωες και οι πρωτοπόροι της Εθνεγερσίας του 1821. Κατ’ εξοχήν δε χρησιμοποίησε τα χρώματα αυτά ως εθνικά τόσον ο Ρήγας Φεραίος, όσο και η Φιλική Εταιρεία. Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω απόσπασμα από την επίσημη διακήρυξη της Φιλικής Εταιρείας:

«Άρθρον ΙΑ ́. Η Ελληνική σημαία τόσον εις τα της ξηράς στρατεύματα, όσον και εις τα της θαλάσσης, πρέπει να είναι κατασκευασμένη εκ τριών χρωμάτων: άσπρο, μαύρο και κόκκινο. Το άσπρον σημαίνει την αθωότητα της δίκαιας ημών επιχειρήσεως κατά των τυράννων, το μαύρο τον υπέρ πατρίδας και ελευθερίας θάνατον ημών και το κόκκινον την αυτεξουσιότητα του Ελληνικού λαού και την χαράν αυτού διότι πολεμεί δια την ανάστασιν της πατρίδας.» (ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – «ΝΟΜΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ» 

Για το θέμα αυτό ο Γ. Γ. του Κινήματός μας σε ομιλία του στην Θεσσαλονίκη, είχε πει: «Ο δικός μας Εθνικισμός, ναι, έχει και χρώμα γαλάζιο, που είναι το χρώμα της Σημαίας της Πατρίδας μας. Έχει όμως και χρώμα κόκκινο, που είναι το χρώμα της επαναστάσεως, του αίματος, της φυλής, που ήταν το χρώμα των Χιτώνων των Λακεδαιμονίων, το χρώμα το οποίο είχαν τα λάβαρα του Μακεδόνα κοσμοκράτορα, το χρώμα των Πορφυρογέννητων της Αυτοκρατορίας της πόλεως των Κωνσταντίνων. Είναι το χρώμα της πραγματικής κοινωνικής επαναστάσεως…»

http://www.xrisiavgi.com