ΔΕΥΤΕΡΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 36 ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ! ΤΥΧΑΙΟ;

Τη δεύτερη θέση ανάμεσα στις 36 χώρες του ΟΟΣΑ με την υψηλότερη φορολόγηση εργαζομένων με παιδιά (αλλά και αυτών χωρίς παιδιά…), κατέχει η Ελλάδα των Κούληδων. 

Τα στοιχεία προέρχονται από τη νέα έκθεση του Tax Foundation, που παρουσίασε στη χώρα μας το ΚΕΦίΜ  και έχουν ως εξής: ένας εργαζόμενος χωρίς παιδιά το 2019 έπρεπε να δώσει το 40,8% των ακαθάριστων αποδοχών του σε φόρους και εισφορές. Για μια μέση οικογένεια, με δύο παιδιά, οι επιβαρύνσεις φτάνουν το 37,8% των αποδοχών των εργαζομένων. 

Σε γενικές γραμμές, η φορολογική επιβάρυνση της εργασίας στην Ελλάδα φθάνει στο 40,8% πάνω από τον μέσο όρο 36% του ΟΟΣΑ, είναι η 14η υψηλότερη μεταξύ των 36 χωρών του ΟΟΣΑ και σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες, η Ελλάδα δεν παρέχει σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις σε οικογένειες με παιδιά. Μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα έχει μία από τις μικρότερες διαφορές μεταξύ των δύο φορολογικών επιβαρύνσεων, με 40,8% για εργαζομένους και 37,8% για εργαζομένους με οικογένειες με δύο παιδιά.

Τυχαία συμβαίνει αυτό; Ή μήπως γίνεται σκόπιμα, για να αποτρέπει τους Έλληνες να κάνουν παιδιά, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της φυλής, γιατί η συνέχεια των Ελλήνων είναι εμπόδιο στη μετατροπή της σε… πολυπολιτισμική;