ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ: ΑΞΙΟΥΜΕΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

Ήταν μια μέρα σαν την σημερινή, το 1950, όπου οι Έλληνες της Κύπρου, σε λαϊκό δημοψήφισμα αξιώνουν την Ένωση της Κύπρου με την Μητέρα Ελλάδα!

Το δημοψήφισμα αναγγέλθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1949, με εγκύκλιο προς τον λαό του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Β’:

«Κυπριακέ λαέ. Καλείσαι, όπως ηνωμένος και αδιάσπαστος υπέρ πάσαν άλλην περίπτωσιν επιτελέσης και τώρα προς την δούλην πατρίδα το καθήκον σου μετ’ ενθουσιασμού. Δι Ένωσιν και μόνον Ένωσιν αγωνίσθης επί τόσα έτη. Ένωσιν και μόνον Ένωσιν καλείσαι να επισφραγίσης διά της ψήφου σου.

Εμπρός Κύπριοι! Όλοι εις τας επάλξεις διά την μάχην του Δημοψηφίσματος διά την εθνικήν αποκατάστασίν μας. Δια την Ένωσιν με την Αθάνατον Μητέρα Ελλάδα. Ο δίκαιος Θεός, οστίς εδημιουργησε τον άνθρωπον διά να ζη ελεύθερος, είναι βοηθός και παραστάτης του αγώνος μας.

Ζήτω η Ένωσις».

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν συντριπτικό υπέρ της Ενώσεως.

Από τους 224.747 εγγεγραμμένους, υπέρ της Ενώσεως ψήφισαν οι 215.108, ήτοι το 95.7% των ψηφοφόρων.

Ωστόσο, οι Άγγλοι «δημοκράτες» δεν συγκινήθηκαν καθόλου από την λαϊκή θέληση και παρέμειναν στο νησί ως αποικιοκράτες.

Αλλά, το δημοψήφισμα δεν πήγε χαμένο. Ήταν ο σπόρος για την ίδρυση της ΕΟΚΑ από τον Γεώργιο Γρίβα – Διγενή, πέντε χρόνια αργότερα και τον τιτάνιο αγώνα που ακολούθησε.