ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 509/1947 ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΤΕΘΗ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Ο ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

Τέτοιες μέρες του 1947, κι ενώ ο συμμοριτοπόλεμος είχε πλέον γενικευτεί και είχε σχηματιστεί «κυβέρνηση του βουνού», το κράτος έθεσε εκτός νόμου το ΚΚΕ, το ΕΑΜ και όλες τις οργανώσεις που συνδέονταν μαζί τους, με τον Α.Ν. 509/1947, που είχε επήρεια από τον «Ιδιώνυμο» Νόμο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Άλλωστε, πρωθυπουργός της χώρας το 1947 ήταν ο βενιζελικός φιλελεύθερος Θεμιστοκλής Σοφούλης. Ο Α.Ν. 509/1947 καταργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1974, από τον καραμανλισμό.

Η βασική αιτιολόγηση του νόμου, ήταν –εκτός από την κομμουνιστική ανταρσία που βρισκόταν σε εξέλιξη- και η «απόσπαση μέρους εκ του όλου της Επικράτειας», δηλαδή η προδοτική θέση του ΚΚΕ για την αυτονόμηση Μακεδονίας και Θράκης και τον εν συνεχεία διαμοιρασμό τους μεταξύ Τίτο και Βουλγάρων.

Ιδού: 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ὑπ’ ἀριθ. 509 Περὶ μέτρων ἀσφαλείας τοῦ Κράτους, τοῦ πολιτεύματος, τοῦ κοινωνικοῦ καθεστῶτος καὶ προστασίας τῶν ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν

 Ἄρθρον 1. 1. Τὸ Κομμουνιστικὸν Κόμμα Ἑλλάδος, τὸ Ἐθνικὸν Ἀπελευθερωτικὸν Μέτωπον (ΕΑΜ) καὶ ἡ Ἐθνικὴ Ἀλληλεγγύη προπαρασκευάσαντα καὶ ἐνεργοῦντα τὴν κατὰ τῆς ἀκεραιότητος τῆς Χώρας προδοτικὴν ἀνταρσίαν διαλύονται. Ἐπίσης διαλύεται καὶ πᾶν ἄλλο πολιτικὸν κόμμα, σωματεῖον ἢ ὀργάνωσις, ἥτις ἤθελε θεωρηθῇ, κατὰ τὰς διατάξεις τῆς ἑπομένης παραγράφου, ὡς συνεργαζόμενη μετ” αὐτῶν ἢ ἐπιδιώκουσα ἀμέσως ἢ εμμέσως τὴν ἐφαρμογὴν ἰδεῶν ἐχουσῶν ὡς σκοπὸν τὴν διὰ βιαίων μέσων ἀναπροπὴν τοῦ πολιτεύματος, τοῦ κρατοῦντος κοινωνικοῦ συστήματος ἢ τὴν ἀπόσπασιν μέρους ἐκ τοῦ ὅλου τῆς Ἐπικρατείας.

Αυτά, για να μη μας παραμυθιάζουν οι πολιτικοί απόγονοι των προδοτών, ότι εδιώκοντο για τις… ιδέες τους!