ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ!


Κύριοι !
Ασχολούμενος με τα κοινά της Αρκαδίας, έχω χρέος να σας μεταβιβάσω το μέγεθος της οργής της οποίας γίνομαι καθημερινά δέκτης, εκ μέρους των συμπατριωτών μας Αρκάδων, με την οποία διαμαρτύρονται, για την εκπομπή  ειδήσεων στην Αραβική γλώσσα, την οποία υιοθέτησε πρόσφατα ο σταθμός σας.
Η ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες και ο ραδιοτηλεοπτικός χρόνος αποτελούν περιουσία του Ελληνικού λαού και πρέπει να χρησιμοποιούνται προς το συμφέρον του αλλά και πρός το Εθνικό συμφέρον έτσι όπως το χάραξαν και το υπηρέτησαν οι προγονοί του, πολεμώντας: «για του Χριστού την πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία», θυσιάζοντας την ζωή τους.
Κατόπιν των ανωτέρω και με σκοπό να μην προκαλείται το δημόσιο αίσθημα, αλλά
και για να μην γίνουμε μάρτυρες ιερής αγανάκτησης πολιτών, προτείνω την άμεση διακοπή τού συγκεκριμένου προγράμματος.
Παρακαλώ, το παρόν κείμενο ( διαμαρτυρία), να αναγνωστεί από τον σταθμό σας, σαν ελάχιστο δείγμα σεβασμού, πρός τους Έλληνες πολίτες της Αρκαδίας και Χριστιανούς στο θρήσκευμα.
Μετά τιμής
Νικόλαος Σκαντζός