423.300 ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΤΟ 2035! 


Το δημογραφικό πρόβλημα εξελίσσεται σε καρκίνο, ο οποίος απειλεί με θάνατο το Έθνος μας. Έως το 2035, ο αριθμός μαθητών στα σχολεία υπολογίζεται ότι θα έχει μειωθεί κατά 423.000, σύμφωνα με έκθεση του ΙΟΒΕ, μεταβάλλοντας ριζικά το τοπίο του εκπαιδευτικού συστήματος. Αν δεν συμβεί κάποια δραματική αύξηση των γεννήσεων, τότε το 2035, ο συνολικός αριθμός μαθητών στα σχολεία θα έχει μειωθεί σε 1.050.000, έναντι 1.480.000 το 2008, όπως υπολογίζει το ΙΟΒΕ. Δηλαδή θα έχουν «εξαφανιστεί» 423.300 μαθητές (-29,2%) !

Ενάντια στον θανάσιμο κίνδυνο που απειλεί τον ελληνισμό μία είναι η λύση: περισσότερα Ελληνόπουλα! Μέτρα αποφασιστικά όπως οικονομική ενίσχυση για κάθε παιδί και προπαντός απαγόρευση των εκτρώσεων!