Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ


Από πολύ παλιά ακόμα, από την στιγμή που η ανθρωπότητα οργανώθηκε κρατικώς, συγχρόνως ήρθαν και στην επιφάνεια οι πρώτες κοινωνικές τάξεις, λόγω της ανισότητας των ανθρώπων και των ομάδων που αποτελούσαν. Τότε λόγω σωματικής, πνευματικής και ψυχικής ανισότητας και αργότερα σε σχέση με τα παραπάνω και οικονομικής.
Όσα χρόνια και αν περάσουν και όσο και αν προόδευσε η ανθρωπότητα, το φαινόμενο των «τάξεων», όχι μόνο δεν εξασθένησε αλλά στις μέρες μας έχουμε φτάσει σε έναν συνεχώς προοδεύοντα ταξικό διαχωρισμό διαφόρων σχέσεων και συμφερόντων.
Έτσι, φτάνουμε σήμερα να αποτελούν κοινωνικό ζήτημα οι διενέξεις μεταξύ κοινωνικών τάξεων, αφού μέχρι τώρα το δημοκρατικό καθεστώς δεν είχε τη δύναμη να σταθεί υπεράνω αυτών, προκειμένου να παρέχει στην καθεμία αυτό που της ανήκει και συγκρατώντας τις εγωιστικές ορμές των ισχυρότερων στις εκδηλώσεις έναντι των ασθενέστερων. Αντίθετα μέχρι τώρα, το κράτος υπήρξε όργανο των…

Διαβάστε περισσότερα στο http://ierosloxos2012.blogspot.com/