ΨΟΦΟΔΕΞΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΣ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!

Στην συζήτηση της Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών μίλησε ο ψοφοδεξιός επίτροπος Μετανάστευσης Αβραμόπουλος κι έθεσε τις προτεραιότητες της -δέσμιας των διεθνών τυράννων- Ευρώπης για τα επόμενα χρόνια:

«Μία από τις προτεραιότητες της Ευρώπης για τις επόμενες δεκαετίες, θα έλεγα ότι είναι η επιτυχής ένταξη των μεταναστών στις κοινωνίες μας. Δυστυχώς, το θέμα αυτό συχνά παραμελείται, υποτιμάται ή και παρεξηγείται. Θέλουμε ένα τμήμα της κοινωνίας μας να μην συμμετέχει ή να μην συνεισφέρει σε αυτή; Θέλουμε ένα μέρος της κοινωνίας μας να μην μιλάει τη γλώσσα, να μην μπορεί να επικοινωνήσει; Θέλουμε ένα μέρος της κοινωνίας μας να αισθάνεται αποκλεισμένο και αποξενωμένο; Τέλος, θέλουμε ένα μέρος της κοινωνίας μας να στραφεί εναντίον της ίδιας; Ευτυχώς όσοι εργάζονται ή έχουν εργαστεί σε τοπικό επίπεδο γνωρίζουν και κατανοούν τη σημασία της επένδυσης σε αυτή την πρωτοβουλία».

Εν συνεχεία δε, προχώρησε σε… παραινέσεις προς τα μέλη της Επιτροπής:

«Συμβάλετε στην επικοινωνία μεταξύ μεταναστών και τοπικών κοινοτήτων, εξασφαλίζοντας την κοινωνική ένταξη και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία. Υποστηρίζετε την ένταξη των μεταναστών στην τοπική αγορά εργασίας. Προωθείτε την ένταξη μέσα από την εκπαίδευση και τη στέγαση χωρίς αποκλεισμούς».

Αυτή είναι η νέα Ευρώπη, μια Ευρώπη με τους Ευρωπαίους μειοψηφία, που προωθούν οι παγκόσμιοι τύραννοι, μέσω των κατεστημένων δυνάμεων της αριστεράς, αλλά και της ψοφοδεξιάς! Στο χέρι μας είναι να την αλλάξουμε, αρχής γενομένης από τις προσεχείς ευρωεκλογές, με ψήφο «δαγκωτή» στα εθνικιστικά κινήματα, που θέλουν η Ευρώπη να ανήκει στους Ευρωπαίους!