ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΗΝ… ΜΕΤΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Μια έρευνα ανάμεσα στα ελληνικά νοικοκυριά, πραγματοποίησε και δημοσιοποίησε η ΓΣΕΒΕ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 43,9% των νοικοκυριών δήλωσε μείωση των εισοδημάτων το 2018 σε σχέση με το 2017, ενώ αύξηση του εισοδήματός του δήλωσε το 7,1%.

Το 61,1% δήλωσε ότι χρειάζεται να κάνει περικοπές για να καλύψει τις βασικές του ανάγκες. Επιπλέον το 12,7% των νοικοκυριών δήλωσε ότι τα εισοδήματά του δεν επαρκούν για να καλύψουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες.

Στην περίπτωση μιας έκτακτης ανάγκης πληρωμής 500 ευρώ, το 18,7% δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε να την πραγματοποιήσει, ενώ το 45% θα κάλυπτε αυτή τη δαπάνη με μεγάλη δυσκολία.
Επιπλέον, περισσότερο από 1 στα 2 νοικοκυριά δηλώνει ότι το μηνιαίο εισόδημα δεν επαρκεί για όλο τον μήνα. Για αυτά τα νοικοκυριά το μηνιαίο εισόδημα επαρκεί κατά μέσο όρο για 19 ημέρες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στα πολυμελή νοικοκυριά όπου το μηνιαίο εισόδημα δεν επαρκεί για όλο το μήνα σε ποσοστό 62,6 %. Παράλληλα 9 στα 10 νοικοκυριά δήλωσαν ότι δεν καταφέρνουν να αποταμιεύσουν.
Οι προσδοκίες των νοικοκυριών για το τρέχων έτος είναι άκρως αρνητικές, καθώς το 52% αναμένει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης μέσα στο 2019, το 33,9% εκτιμά ότι θα παραμείνει σταθερή, ενώ μόλις το 11,3% αναμένει βελτίωση.

Τέλος, στην έρευνα διαπιστώνεται ότι περίπου 2 στα 10 νοικοκυριά έχουν στην οικογένεια ένα άνεργο μέλος. Το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας ανέρχεται στο 70,2% του συνολικού αριθμού των ανέργων.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα των Μνημονίων, ψοφοδεξιών κι αριστερών!