Η ΦΡΑΟΥ ΜΕΡΚΕΛ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ… ΤΡΙΤΟ ΦΥΛΟ!

Στην νομιμοποίηση του… «τρίτου φύλου», στα πιστοποιητικά γέννησης, προχώρησε η Γερμανία, ως… πρωτοπόρα της παρακμής της Δύσεως – μετά βεβαίως από την Αμερική!

Έτσι, δίπλα στο «θήλυ» και το «άρρεν», θα μπορεί να αναφέρεται η επιλογή «άλλο» για τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη βουλή η κυβέρνηση της Μέρκελ και ψηφίστηκε από την πλειοψηφία των βουλευτών.
Η ψήφιση αυτού του αισχρού νόμου, που αντιβαίνει τους νόμους του Θεού και της φύσης, είναι σύμφωνη με την απόφαση που είχε λάβει το Συνταγματικό Δικαστήριο το 2017, δίνοντας στους βουλευτές προθεσμία μέχρι «το τέλος του 2018» για την υλοποίησή του.

Μέχρι τώρα στη Γερμανία ήταν δυνατόν, από τον Μάιο του 2013, να αφήνει κάποιος κενό το πεδίο που αναφέρεται στο φύλο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν στη συνέχεια, στη διάρκεια της ζωής τους, είτε να επιλέξουν φύλο άρρεν ή θήλυ είτε να το αφήσουν κενό.
Κι όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, τώρα που η Γερμανία έκανε την αρχή, αναμένεται να ακολουθήσουν την οδό της ανωμαλίας κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες!

Ιδού, λοιπόν, πεδίον δόξης λαμπρόν για τους Τσιπροκαμμένους – κι αν δεν προλάβουν αυτοί, για την επερχόμενη συγκυβέρνηση Κούλη και κλεφτο-ΠΑΣΟΚ!