21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 

enoples_dynameis_eortasmos

Γράφει η Ιουστίνη Μ. 

Στις 21 Νοεμβρίου η χώρα μας τιμά τις Ένοπλες Δυ­νάμεις. Τιμά όλους τους Έλληνες, μάρτυρες της ελευθε­ρίας μας, που έδωσαν την ζωή τους υπερασπιζόμενοι τα δίκαια της Πατρίδας μας. Ο αγώνας των Ελλήνων για την ελευθερία είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη μορφή της Θεοτόκου, που ανέ­καθεν ήταν και είναι δίπλα στα στρατευμένα νιάτα μας, τα ο­ποία προστατεύει και ενθαρρύ­νει στον αγώνα τους. Η σημερι­νή ημέρα αποτελεί μια ευκαιρία για όλους μας να αναλογιστούμε την ιστορία του έθνους μας και την δική μας ευθύνη. Ένας λαός όταν χάσει την ιστορική του μνή­μη, καθίσταται «ανάπηρος» πνευματικά. Χειραγωγείται εύκολα, ψάχνει για προστάτες, δεν αντιδρά και δέχεται αδιαμαρτύ­ρητα οτιδήποτε του επιβάλλουν οι δυνάστες του. Σήμερα, περισ­σότερο από ποτέ, ξένες και εγ­χώριες δυνάμεις προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξαφανίσουν ή να αλλοιώσουν την εθνική ιστο­ρική μας μνήμη, προκειμένου να επιτύχουν τα σκοτεινά τους σχέ­δια. Δεν πρέπει όμως να ξεχνά­με ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε λαός μνήμης. Δεν έχουμε τά­φους, έχουμε μνήματα στα ο­ποία ακουμπά η μακραίωνη  ίστορία μας. Μέσα από τις θυσίες των προγόνων μας αναγεννηθή­καμε και μεγαλουργήσαμε. Ο Έλληνας είναι φτιαγμένος για να ζει ελεύθερος. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο εθνικός μας ύ­μνος είναι ο μοναδικός που είναι αφιερωμένος στην Ελευθερία, η οποία ας μην ξεχνάμε είναι βγαλμένη από τα κόκκαλα των Ελλή­νων τα ιερά.

Ο Ιωσήφ Βρυέννιος τριανταπέντε χρόνια πριν την άλωση της Πόλης είπε τα παρακάτω επίκαι­ρα λόγια: «Ο λόγος για τον οποί­ον επέπεσαν εκ δυσμών και εξ α­νατολών διάφοροι εχθροί και λυ­μαίνονται την αυτοκρατορία είναι ολοφάνερος: ’Όλοι οι Χριστιανοί έγιναν υπερήφανοι, αλαζόνες, φι­λάργυροι, φίλαυτοι, αχάριστοι,