Η CASAPOUND ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΜΠΡΟΣ»

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018. Ακόμη μια φορά το ιταλικό πα­τριωτικό ριζοσπαστικό κίνημα της casapound απέστειλε αντιπροσωπεία συναγωνιστών στην ετήσια Τελετή Τιμής και Μνήμης υπέρ των πεσόντων Μάνου και Γιώργου. Ακόμη μια φορά, μέσα σε κλίμα κατανύξεως και σεβασμού οι Ιταλοί συνα­γωνιστές συμμετείχαν στην Τελετή, καταδεικνύοντας την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράσταση τους στον Εθνικό Αγώνα Εθνικιστών της Χρυσής Αυγής, αφού οι συναγωνιστές στην Ιτα­λία έχουν βιώσει στο πετσί τους τη βία της μυσαρής αριστερός και του εναγούς παρακράτους τη σκοτεινή δεκαετία του ’80, προσφέροντας Μάρτυρες στον Αγώνα της Ευρωπαϊκής Ιδέας.Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ο Giorgio Dossena, ο οποίος είναι ένας εκ των υπευθύνων του μαθητικού μετώπου της Casa- pound.

Συνέντευξη στον Γιώργο Σύρο

Γ.Σ: Τι είναι η Casapound;

G.D: Η Casapound από κίνημα έγινε πλέον επισήμως πολιτι­κό κόμμα. Πρεσβεύει έναν κοινωνικό προστατευτισμό προτάσσο­ντας την αλληλεγγύη υπέρ των Ιταλών, ώστε κάθε ιταλική οικο­γένεια να διαθέτει στέγη. Στον οικονομικό τομέα απορρίπτουμε φυσικά την ελεύθερη οικονομία και υποστηρίζουμε την εθνικοποί­ηση των μέσων παραγωγής. Κυρίαρχο σύνθημά μας είναι πρώτα οι Ιταλοί!

Γ.Σ: Για άλλη μια φορά αποστέλλετε αντιπροσωπεία ως CP. Τι σημαίνει για εσάς να παρίστασθε κάθε έτος στη Τελετή Μνή­μης των πεσόντων Μάνου και Γιώργου;

G.D: Πιστεύουμε ότι ο Μόνος και ο Γιώργος είναι και δικοί μας συναγωνιστές τους οποίους τιμούμε, καθώς τίθεται ζήτημα Αλληλεγγύης. Στην Ιταλία, έχοντας νιώσει στο πετσί μας το άγος της αριστερής τρομοκρατίας, τιμούμε με τον δέοντα τρόπο τους πεσόντες Συναγωνιστές και γι’ αυτό είναι σημαντικό για εμάς να παρευρισκόμαστε στην τελετή Τιμής και Μνήμης της 1ης Νοεμ­βρίου για τον Γιώργο και τον Μάνο. Αξίζει να αναφερθεί ότι τον περασμένο Ιανουάριο στην εκδήλωση της «Acca Larenzia» στη Ρώμη που αποτίσαμε φόρο τιμής στους πεσόντες Ευρωπαίους Αδερφούς, συμμετείχαν σχεδόν 5.000 Εθνικιστές από όλη την Ευ­ρώπη και φυσικά η Χρυσή Αυγή.

Γ.Σ: Ποια η πολιτική κατάσταση στην Ιταλία;

G.D: ‘Εχουμε μια κυβέρνηση που σίγουρα έχει μια πατριωτική κατεύθυνση στην οποία προς το παρόν τουλάχιστον μπορούμε να παρέχουμε την στήριξή μας. Ταυτόχρονα όμως είμαστε και επιφυλακτικοί ως προς το αν ο Σαλβίνι εφαρμόσει εις το ακέραιο τις προεκλογικές του εξαγγελίες σχετικώς με το λαθρομεταναστευτικό ζήτημα και τις εθνικώς επιζήμιες πολιτικές της Ε.Ε. Ως τώρα τα πάει περίφημα.

Γ.Σ: Ποια η θέση της CP για την άνοδο του Εθνικισμού; Μπο­ρεί να αξιοποιηθεί η δυναμική που αναπτύσσεται προς όφελος των ευρωπαϊκών λαών;

G.D: Κάτι θετικό και ελπιδοφόρο γεννιέται και σίγουρα μπο­ρεί να συσταθεί μια ευρωπαϊκή συνεργασία με γνώμονα τον σε­βασμό στην εθνική κυριαρχία κάθε έθνους-κράτους. Οι εθνικές εκλογές που λαμβάνουν χώρα δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι πι­στεύουν ότι η Ε.Ε. εναντιώνεται στα συμφέροντα των εθνών για αυτό και πιστεύω ότι σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ανα­πτυχθούν περαιτέρω εθνικιστικά κόμματα και στο μέλλον να εδραιωθούν.

Γ.Σ: Ποιο είναι το δικό σου μήνυμα;

G.D: Το μήνυμα που στέλνω είναι ότι αν τα εθνικιστικά κι­νήματα αναπτύξουν διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικώς τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα είναι ευκαιρία να ανακτήσουμε την Ταυτότητά μας, την Εθνική μας Κυριαρχία και Ανεξαρτησία!