ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΥΠΕΡΕΧΕΙ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ

Πυξίδα Ιδεών: Στην Εθνική επανάσταση του Γένους το κοινό συμφέρον υπερέχει του ατομικού

Άρθρο στην εφημερίδα «Χρυσή Αυγή»

Ποιο το νόημα του Αγώνα μας; Η Εθνική Επανάσταση!

Όλες οι ένοπλες ρήξεις, το σύνολο των πολυαίμακτων μαχών στις οποίες ενεπλάκη ο Ελληνισμός, αποτελούν μόνο το μερικό τμήμα της Εθνικής Επαναστάσεως, μια πορεία στην οποία η Μοίρα, το Πεπρωμένο του Έθνους εξετάζει και απορρίπτει τις διάφορες επί μέρους λύσεις προκειμένου να φτάσει στην κορυφαία, στην ουσιώδη, στην λυτρωτική Εθνική Λύση. Σε όλα τα επίπεδα της ζωής, στο διανοητικό, στο κοσμοθεωρητικό, στο πνευματικό, λαμβάνουν χώρα τεράστιες αλλαγές, συγκεχυμένες στην έκφρασή τους, κατατεμαχισμένες στην μορφή τους, εμπεριέχουσες όμως την ίδια αρμονική εθνοφυλετική «μελωδία», αναπτυσσόμενες για τον ίδιο στόχο.

Η Εθνική Επανάσταση προβάλλει και αποτυπώνει την ελευθερία του Έθνους σε ένα ισχυρό Λαϊκό Κράτος που θα αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, θα αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες της ελεύθερης κυρίως Πατρίδας, αλλά και των αλύτρωτων περιοχών, ενώ εξαιτίας του πνευματικού μεγαλείου και της διαχρονικής εκπολιτιστικής ικανότητάς του θα αποτελεί το σύνορο και συνάμα την ραχοκοκαλιά της Λευκής Ευρώπης. Η Εθνική Επανάσταση αρνείται απόλυτα να κυριαρχήσει και να εκμεταλλευτεί ξένους λαούς και έθνη. Δεν θέλει τίποτε περισσότερο αλλά και τίποτε λιγότερο από ασφαλή ζωτικό χώρο για το μελλοντικό Εθνικό Κράτος μας.

Η Εθνική Επανάσταση διακηρύσσει ότι αποκλειστικός σκοπός του Εθνικιστικού Λαϊκού Κράτους είναι να συγκεντρώσει μεθοδικά και αποφασιστικά όλες τις δυνάμεις του Έθνους και να τις στρατολογήσει για την προστασία και την εγγύηση της ζωής και του μέλλοντος του Έθνους μας. Δέχεται κάθε μέσον που προωθεί αυτόν τον σκοπό και απορρίπτει κάθε μέσον που τον υποσκάπτει, τον υπονομεύει και τον παραβλάπτει. Η Εθνική Επανάσταση για τον λόγο αυτόν απαιτεί την συγκρότηση και αποφασιστική λειτουργία μιας ισχυρής κεντρικής αρχής ενάντια σε όλες τις επιζήμιες και εθνοαποδομητικές οργανώσεις.

Το Εθνικό – Λαϊκό κράτος θα συνδέσει με τους ισχυρότερους δεσμούς όλες τις ζώσες δυνάμεις της Παραδόσεως με τις πολυπληθείς δυνάμεις της παραγωγικής ηθικής πλειοψηφίας των «εργατών του νου και του σώματος», ώστε να προστατέψει την αυθυπαρξία του. Η ίδια η Εθνική Επανάσταση νοείται ως μια απαραίτητη επέκταση και διεύρυνση των υψηλών καθηκόντων του Λαϊκού Κράτους που επικαλύπτει ολόκληρη την εθνική επικράτεια και μεριμνά γι’ αυτήν, συνάμα όμως παρέχει ελεύθερο πεδίο ανάπτυξης στις ιδιαίτερες περιφερειακές δυνάμεις των εθνικών διαμερισμάτων, που έχουν περιοριστεί από το «φιλελεύθερο», υδροκέφαλο, γραφειοκρατικό κι εξουσιαστικό κράτος δίχως όραμα και πνοή ζωής.

Η Εθνική Επανάσταση που επιζητεί ο Λαϊκός Εθνικισμός, προκρίνει ότι το Έθνος που είναι το κατ’ εξοχήν «ιστορικό υποκείμενο», αποτελεί μια κοινότητα πεπρωμένου. Έχει όμως και την επίγνωση ότι, αυτή η κοινότητα καταγωγής-ηθών-γλώσσας, δεν είναι μόνον μια φυσική και ιστορική κοινότητα συλλογικών αναγκών και καθηκόντων, αλλά και κοινότητα επιβίωσης στον περί υπάρξεως αγώνα. Γι’ αυτό και αποδέχεται όλες εκείνες τις επιταγές που γεννά αυτή η αναγνώριση σύμφωνα με την θεμελιώδη αρχή: «Το κοινό καλό υπερέχει του ατομικού».

Έτσι το Λαϊκό Κράτος που επαγγέλλεται η Εθνικιστική κοσμοθεωρία, απορρίπτει το ατομικιστικό και πλουτοκρατικό οικονομικό σύστημα του καπιταλισμού. Συνεπώς η εκτόπιση και ανατροπή του απάνθρωπου «φιλελευθερισμού» αποτελεί προαπαιτούμενο για την τελική επιτυχία και ολοκλήρωση της Ελληνικής Επαναστάσεως. Με χαλύβδινη αποφασιστικότητα ο Λαϊκός Εθνικισμός αποδέχεται το οικονομικό σύστημα της συλλογικής – συνεργικής οικονομίας, αποδεχόμενος την διαχρονική διαπίστωση και γνώση ότι: Σκοπός κάθε οικονομικού συστήματος είναι αποκλειστικά η ικανοποίηση των αναγκών του Έθνους, όχι τα πλούτη και τα κέρδη των πλουτοκρατικών ομάδων.

Για τον λόγο αυτόν ο Λαϊκός Εθνικισμός αποδέχεται και διακηρύσσει το μέγιστο δικαίωμα της ιδιοκτησίας στην γη και τα αγαθά της. Όμως οι γαιοκτήμονες – ιδιοκτήτες αποτελούν μόνον δανειστές του Έθνους, ενώ είναι υπόλογοι απέναντι στο Έθνος και στο Λαϊκό Κράτος. Στα πλαίσια του ίδιου δικαιώματος, ο Λαϊκός Εθνικισμός προκρίνει το δικαίωμα όλων των εργατών να συμμετέχουν στην διαχείριση της οικονομίας του Έθνους, το οποίο και υπηρετεί κάθε Συνέλληνας – Σύντροφος – Συναγωνιστής. Το προσωπικό μερίδιο στην ιδιοκτησία, στο κέρδος, αλλά και στην διαχείριση, είτε αυξημένο, είτε περιορισμένο, οδηγεί αμέσως σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα απέναντι της εθνικής συλλογικότητας.

Ο Λαϊκός Εθνικισμός γνωρίζει και αναγνωρίζει την κινητήρια δύναμη του προσωπικού κέρδους, την εντάσσει όμως σε μια ευρύτερη κλίμακα κινήτρων και συνιστωσών που συρρέουν στο κοινό καλό. Το Έθνος μας, κατά την διάρκεια της συχνά πικρής και θλιμμένης, αλλά συνάμα περήφανης ιστορίας μας, σε καμία περίοδο δεν ανέχθηκε τον χλευασμό. Η ελληνική γη είναι γεμάτη από νεκρούς, όχι από δειλούς. Σήμερα είμαστε και παραμένουμε ελεύθεροι άνθρωποι με σαφή συνείδηση των δικαιωμάτων μας. Δούλοι δεν υπήρξαμε ούτε καν στην σκοτεινή περίοδο της φρικτής βαρβαρικής Τουρκοκρατίας, καθώς ουδέποτε έπαψε η Εθνική μας Αντίσταση. Δεχόμαστε ακόμη και τον θάνατο, αλλά όχι την ταπείνωση.