ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΕΙ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ!

Δόθηκαν στην δημοσιότητα νέα στοιχεία της Eurostat, για το ποσοστό των Ευρωπαίων που ζουν σε συνθήκες ένδειας.

Σύμφωνα με αυτά, πάνω από ένας στους τρεις κατοίκους στην Ελλάδα και κατά μέσο όρο ένας στους πέντε στην ΕΕ ζει σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Στην Ελλάδα, το 34,8% του πληθυσμού βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, ένα ποσοστό που αντιστοιχεί σε 3,7 εκατομμύρια ανθρώπους. Την ίδια ώρα, στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό είναι κατά πολύ χαμηλότερο, κάτω ακόμα κι από τα επίπεδα του 2008.
Ειδικότερα, σε συνθήκες φτώχειας βρίσκεται το 20,2% του ελληνικού πληθυσμού, σε συνθήκες ένδειας το 21,1%, ενώ ζει σε οικογένεια αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της ανεργίας το 15,6% του πληθυσμού. Τα αντίστοιχα μέσα ποσοστά στην ΕΕ είναι 16,9%, 6,9% και 9,3%.

Ωστόσο, η Ελλάδα δεν είναι –ακόμα- η πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης, καθώς σε ακόμα χειρότερη κατάσταση βρίσκονται η Βουλγαρία και η Ρουμανία.
Σύμφωνα με τη Eurostat, ένας άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού όταν αντιμετωπίζει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προβληματικές καταστάσεις: Είτε θεωρείται φτωχός (δηλαδή έχει εισοδήματα μικρότερα του 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος), είτε ζει σε κατάσταση ένδειας (δηλαδή στερείται βασικά καταναλωτικά αγαθά, ή αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε στοιχειώδεις οικονομικές υποχρεώσεις), είτε ζει σε οικογένεια αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της ανεργίας (δηλαδή σε οικογένεια που κανένα μέλος της δεν έχει «κανονική δουλειά»).