ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα στελέχη που έχουν ικανότητες και αξιοπρέπεια, δεν γίνονται κολαούζοι και κομματόσκυλα. Αυτό τους καθιστά μη εκβιάσιμους και για αυτό δεν προσεγγίζονται από τα κόμματα προκειμένου να ανέλθουν στην Ιεραρχία με δόλια μέσα και να τοποθετηθούν επικεφαλείς, πολλές φορές και με συνοπτικές διαδικασίες. Οι Αρχηγοί έχουν κώδικα τιμής, αυτοί έχουν λερωμένη την φωλιά τους.

Το αίσχος του μεταπολιτευτικού καπελώματος της φυσικής ηγεσίας από την πολιτική ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να τελειώσει. Μόνο αυτό θα απελευθερώσει τους ικανούς και ο ελληνικός Λαός θα έχει από το στράτευμα και τα σώματα ασφαλείας, αυτό που του υπόσχεται το Σύνταγμα. Τα όπλα τα έχει παραχωρήσει ο ελληνικός Λαός καθώς και το μονοπώλιο της άσκησης βίας, για να υπηρετείται κι όχι για να χρησιμοποιούνται εναντίον του και να εξαναγκάζεται να υπηρετεί.

Μ.Γ.