ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ… ΕΞΩ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ!

Ένα-ένα τα μαθαίνουμε τα χαμπέρια, για τις επιπτώσεις που θα έχει η Συμφωνία των Πρεσπών που υπέγραψε ο προδότης Τσίπρας, με τον στυλό που του έδωσε ο προδότης Καμμένος.

Κοινή επιτροπή, λοιπόν, εργάζεται για να κάνει αλλαγές στα βιβλία της Ιστορίας της Ελλάδας και των Σκοπίων. Σύμφωνα με τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, οι δύο χώρες πρέπει να προχωρήσουν στη συγκρότηση διεπιστημονικής επιτροπής, η οποία θα εξετάσει τα σχολικά βιβλία και το περιεχόμενό τους, ενώ ήδη κοινή επιτροπή εργάζεται για τις αλλαγές στα βιβλία που «πρέπει» να γίνουν στα σχολικά βιβλία Ιστορίας Ελλάδας και Αλβανίας. 
Όπως προβλέπει το άρθρο 8, παράγραφος 5 της Συμφωνίας των Πρεσπών: «Εντός ενός μηνός από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας, τα Μέρη θα συγκροτήσουν με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων, στη βάση της ισότητας, μια Κοινή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα, για να εξετάσει την αντικειμενική επιστημονική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων βασισμένη σε αυθεντικές, στοιχειοθετημένες και επιστημονικά στέρεες ιστορικές πηγές και αρχαιολογικά ευρήματα. Οι εργασίες της Επιτροπής θα τελούν υπό την επίβλεψη των Υπουργείων Εξωτερικών των Μερών σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές. Η Επιτροπή θα εξετάσει και, εφόσον θεωρήσει κατάλληλο, θα αναθεωρήσει οιαδήποτε σχολικά εγχειρίδια και βοηθητικό σχολικό υλικό, όπως χάρτες, ιστορικούς άτλαντες, οδηγούς διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται σε έκαστο από τα Μέρη, σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ώστε να διασφαλισθεί ότι σε έκαστο από τα Μέρη κανένα σχολικό εγχειρίδιο ή βοηθητικό σχολικό υλικό σε χρήση τη χρονιά μετά την υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας δεν περιέχει αλυτρωτικές/αναθεωρητικές αναφορές. Η Επιτροπή επίσης θα εξετάσει οιασδήποτε νέες εκδόσεις σχολικών εγχειριδίων και βοηθητικού σχολικού υλικού όπως προβλέπεται σε αυτό το άρθρο. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, και θα υποβάλει μια Ετήσια Έκθεση για τις δραστηριότητες και τις συστάσεις της προκειμένου να εγκριθούν από το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, όπως αυτό θα συσταθεί κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 12».
Όπως καταλαβαίνετε, στα νέα βιβλία της Ιστορίας, δεν θα έχουν καμμιά θέση ο Παύλος Μελάς και οι Μακεδονομάχοι!

Προδότες, την κατάρα τους να’ χετε και να μη μπορείτε να σταθείτε πουθενά!