ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΙΟΥ: ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Σε μια σύντομη, αλλά μεστή περιεχομένου δήλωση, προέβη ο γνωστός για τις πατριωτικές του θέσεις, αλλά και την πατριωτική του δράση στην ακριτική του Μητρόπολη, Μητροπολίτης Χίου Μάρκος, για την προδοσία του ονόματος της Μακεδονίας μας από την συγκυβέρνηση των ΠΡΟΔΟΤΩΝ.

Ιδού η δήλωση:

«Η επιστημονική γνώση της ιστορίας και της γλωσσολογίας δεν μου επιτρέπει να αποδεχθώ ονομασία άλλου κράτους, περιλαμβάνουσα τον όρο Μακεδονία».

Άξιος!