ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Φωτάκης: ο Αριστερός «εγκέφαλος» υπουργός που αρνήθηκε την νέα τεχνολογία του CERN για τους καρκινικούς όγκους, και το παίρνει μάλλον  η Αλβανία, και η ανίκανη Γ.Γ.Ε.Τ Ματρώνα Κυπριανιδου, που αμοίβεται με παχυλό μισθό για να απεμπολεί καινοτόμες ιατρικές εφαρμογές!

Όπως δήλωσε στην Καθημερινή ο καθηγητής Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΜΠ και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του CERN, Ευάγγελος Γαζής, η χώρα μας αρνήθηκε να διεκδικήσει την εγκατάσταση και αρκέστηκε στον ρόλο του παρατηρητή αφήνοντας Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Μαυροβούνιο να διεκδικούν το έργο! Μεγάλη έκπληξη προκαλεί το «όχι» που είπε η Ελλάδα στην εγκατάσταση στο έδαφός της, της Μονάδας Ακτινοβολίας Καρκινικών Όγκων, που αναπτύχθηκε στα εργαστήρια του CERN!

Το κόστος επένδυσης είναι στα 100 εκατομμύρια ευρώ και η απόσβεση, σύμφωνα με το σχέδιο επιχειρηματικότητας που έχουν εκπονήσει το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το ΕΜΠ και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δεν ξεπερνά τα 5 έως 6 χρόνια.

Μάλιστα η συγκεκριμένη τεχνογνωσία παραχωρείται, στην χώρα που θα αναλάβει την επένδυση, κατ’ αποκλειστικότητα της χρήσης και εφαρμογής της, για το σύνολο των κρατών της Βαλκανικής, της Βόρειας Αφρικής, πιθανότατα και της Τουρκίας!

Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΕΜΠ, Ευάγγελο Γαζή, τον Οκτώβριο του 2017, δημιουργήθηκε στο CERN μια κίνηση συνεργασίας βαλκανικών κρατών με την επωνυμία «South Eastern Europe», προκειμένου να ενισχυθούν οι βαλκανικές χώρες σε θέματα υψηλής τεχνολογίας.

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε σε αυτή την κίνηση συνεργασίας από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας που δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να γίνει μέλος της και παραμένει παρατηρητής! Γενική Γραμματέας της ΓΓΕΤ είναι η Ματρώνα Κυπριανίδου, με εποπτεύοντα, τον αναπληρωτή υπουργό Παιδείας, Κώστα Φωτάκη.

Η συγκεκριμένη μονάδα είναι ένα καινοτόμο σύστημα ακτινοβολίας των καρκινικών όγκων με δέσμη πρωτονίων, που έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε πρωτογενείς καρκίνους, αφού «χτυπά» τον όγκο «στην καρδιά του», καταστρέφοντάς τον ολοσχερώς, ενώ αφήνει άθικτα τα, γύρω από τον όγκο, υγιή κύτταρα.

Πλήρης ανικανότητα σε ένα τόσο καινοτόμο ιατρικό επίτευγμα, από έναν ανίκανο αριστερό υπουργό!

Ερώτηση:

Υπάρχουν ακόμα τα χρονικά περιθώρια, έτσι ώστε η Περιφέρεια Κρήτης μαζί με τα Πανεπιστημιακά νοσοκομεία να κάνουν ενέργειες για την μεταφορά αυτής της τόσο σοβαρής ιατρικής καινοτομίας στην χώρα μας, που θα έχει πέραν του επιστημονικού χαρακτήρα και της οικονομικής εισφοράς, εφόσον η Ελλάδα θα εξυπηρετεί όλες της Μεσογειακές χώρες;