ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΗ ΠΡΩΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ: ΣΤΟΥΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ

Μια ακόμα θλιβερή πρωτιά «χτυπάει» η Ελλάδα των Μνημονίων, μετά από εκείνες στην ανεργία, την ανεργία των νέων, την ραγδαία μείωση του βιοτικού επιπέδου, κ.λπ.

Σύμφωνα με την έκθεση Taxing Wages 2018, που δημοσίευσε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για την μισθολογική επιβάρυνση, πρώτοι μεταξύ των κρατών – μελών του ΟΟΣΑ κατατάσσονται, μαζί με τους Γάλλους, οι Έλληνες εργαζόμενοι που συντηρούν οικογένειες με 2 παιδιά, καθώς δέχονται αναλογικά τις μεγαλύτερες μισθολογικές επιβαρύνσεις από το Κράτος, σε κρατήσεις φόρων μαζί με ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές. Το 39%-40% των αποδοχών τους καταλήγουν στο Κράτος και με τα υπόλοιπα πρέπει να ζήσει μια τετραμελής οικογένεια.

Να σημειωθεί ότι πέρυσι, στην αντίστοιχη μελέτη, η Ελλάδα ήταν 5η, αλλά χάρη στα νέα μέτρα ξεπέρασε την Φιλανδία, την Ιταλία και το Βέλγιο, «χάνοντας» στον πόντο την πρωτιά από την Γαλλία…

Αυτά είναι τα αποτελέσματα των Μνημονίων, παλιών και νέων!