ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥΣ… ΜΑΣ ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΡΟΥΜΑΝΟΙ!

Όλο και χειρότερα πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα της… ανάπτυξης. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα έρευνας της Eurostat, η Ελλάδα πέρασε στη δεύτερη χειρότερη θέση στην ΕΕ, όσον αφορά στην κάλυψη βασικών αναγκών των Ελλήνων, το 2017.

Πιο συγκεκριμένα, πάνω από ένας στους πέντε Έλληνες (το 21,1%) δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει τουλάχιστον τέσσερις από τις ανάγκες, που θεωρούνται από τους περισσότερους ανθρώπους επιθυμητές ή απαραίτητες για να έχουν μία ικανοποιητική ζωή.

Υψηλότερο ποσοστό ανέφεραν μόνο οι Βούλγαροι (30%), ενώ οι Ρουμάνοι βρέθηκαν από την δεύτερη στην τρίτη χειρότερη θέση με 19,4%.

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σχετικό ποσοστό μειώθηκε πέρυσι στο 6,7%, συνεχίζοντας την πτωτική τάση που ακολουθεί από το 2012, όταν έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο (9,9%). Συνολικά 33 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ βρέθηκαν πέρυσι σε αδυναμία να καλύψουν βασικές ανάγκες τους.

Οι βασικές ανάγκες που αναφέρει η Eurostat ως επιθυμητές ή αναγκαίες για μία ικανοποιητική ζωή των πολιτών είναι οι ακόλουθες:

Η έγκαιρη πληρωμή των λογαριασμών

Η επαρκής θέρμανση του σπιτιού τους

Η αντιμετώπιση απρόβλεπτων δαπανών

Η δυνατότητα να τρώνε τακτικά κρέας (ή ψάρι ή το ισοδύναμό τους σε λαχανικά)

Να έχουν πλυντήριο ρούχων

Να έχουν αυτοκίνητο

Να κάνουν μια εβδομάδα διακοπές εκτός σπιτιού

Να έχουν τηλέφωνο

Να έχουν τηλεόραση

(ΥΓ): Αυτά είναι τα αποτελέσματα των Μνημονίων, ψοφοδεξιών κι αριστερών!