ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ – ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΜΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΟΙΟ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Από χθες και βάση του δορυφορικού συστήματος εντοπισμού θέσης πλοίου, το υπό Γερμανική Σημαία πλοίο ερευνών MARIA.S.MERIAN, Τουρκικών ερευνητικών συμφερόντων, παραβιάζει τα χωρικά μας ύδατα φτάνοντας μέχρι και δύο μίλια έξω από τον Λέντα και δύο με τρία μίλια έξω από το φοινικόδασος του Βάι!

Σήμερα το πρωί δε περί της δέκατης πρωινής,πάλι βάση του συστήματος θέσεως,το συγκεκριμένο πλοίο είχε αγκυροβολήσει ανάμεσα σε Κάβο Σιντερο και νήσου Κάσου διενεργώντας έρευνες!

Επίσης πάλι βάση του ίδιου συστήματος εντοπισμού, το συγκεκριμένο πλοίο φαίνεται από προχθές να έχει αγκυροβολήσει στο Λιμάνι Ηρακλείου!

Πώς είναι δυνατόν ένα πλοίο που είναι τουρκικών συμφερόντων, με NAVTEX που έχουν εκδώσει οι Τούρκοι,για την περιοχή των διεθνών υδάτων, αλλά εντός της Ελληνικής Α.Ο.Ζ, από Κύπρο μέχρι την Ιεράπετρα,να εκτελεί έρευνες σε Ελληνικά χωρικά ύδατα και να αγκυροβολεί σε Ελληνικά Λιμάνια;

Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες για τις κινήσεις του συγκεκριμένου πλοίου,το οποίο έχει φτάσει και σε οπτική επαφή με το RADAR της πολεμικής αεροπορίας στην Ζάκρο;

Η απάντηση του Επίσημου κράτους!

Αξιότιμε κ. Περιφερειακέ Σύμβουλε,

Σε απάντηση της από 03/3/2018 καταγγελίας σας, θέτονται υπόψη σας τα ακόλουθα:

Η αρμόδια Επιτροπή Χορηγήσεως Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ) ενέκρινε αίτημα της Πρεσβείας της Γερμανίας, που αφορά στις εργασίες εξέτασης των φυσικών και βιοχημικών παραμέτρων του ύδατος σε θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου Πελάγους και της ανατολικής Μεσογείου.

Οι προαναφερθείσες εργασίες αφορούν στο χρονικό διάστημα από 24/02 – 03/4/2018, με τη χρήση του πλοίου «MARIA S. MERIAN» σημ. Γερμανίας.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με γενόμενη αλληλογραφία, βάσει του θεματικού χάρτη της Υδρογραφικής Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι οι περιοχές εργασιών εμπίπτουν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων / ελληνικής υφαλοκρυπίδας και η Επιτροπή εισηγήθηκε θετικά, θέτοντας προς τούτο συγκεκριμένους ρητούς όρους.

Από πλευράς αρμοδιοτήτας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου ελέγχεται η λήψη και η τήρηση μέτρων ασφάλειας ναυσιπλοϊας, μέτρων προστασίας ενάλιου πλούτου, καθώς και τήρηση των σχετικών διατάξεων Κανονισμών Λιμένων.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω παρέχεται κάθε δυνατή συνδρομή και διευκόλυνση ούτως ώστε να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι υπό όρους εγκεκριμένες ερευνητικές εργασίες και να αποφευχθούν τυχόν προκλήσεις ατυχημάτων.

Μετά τιμής

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ηρακλείου

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Ευθύμιος Αθ. Δουβής