ΕΘΝΙΚΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ: ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ BONJOUR ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΤΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑ;

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς

Τον ΣεβασμιώτατονΜητροπολίτην

Μεσσηνίας κ. κ. Χρυσόστομον

ΚΑΛΑΜΑΤΑΝ

Θέμα: Θεολογικές απορίες, επισημάνσεις ή  και διορθώσεις.

Σεβασμιώτατε εν Χριστώ Αδελφέ,

           Απευθύνομαι προς την αγάπην Σας σήμερα διά της παρούσης ανοικτής επικοινωνίας, καθ’ όσον κατά τόν ΙερόνΧρυσόστομον «τα δημοσίως λεγόμενα και πραττόμενα δημοσίως να ελέγχωνται» (βλ. ΕΠΕ, 23, 393),επικαλούμαι δε συγχρόνως τόσον το προκεχωρημένον της ηλικίας μου, όσον και τα πρεσβεία της Αρχιερωσύνης.

            Παρακαλώ Υμάς εκ προοιμίου να μου συγχωρήσετε το  τόλμημα.

          Έπειτα από τα εισαγωγικά ταύτα, ας έλθωμεν τώρα εις το θέμα μας. Αντικείμενον της παρούσης ερεύνης αποτελεί η υφ’ Υμών δοθείσα Συνέντευξις, ήτις και εδημοσιεύθη  το Σάββατον 24.02.2018 εις τη Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».

Εκ προοιμίου οφείλω να Σας τονίσω, ότι διά την παρούσανενέργειαν αφορμή δεν απετέλεσαν οι τίτλοι εφημερίδων ή και Μ.Μ.Ε, όπως π.χ. οι κάτωθι:

  • «Πόλεμος Μητροπολιτών Μεσσηνίας και Καλαβρύτων για την αμαρτωλή παράσταση»

  (βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 27.02.2018, σελ. 16)  ή

  • «Καρφιά του Μεσσηνίας Χρυσοστόμου για την Εκκλησία και τα συλλαλητήρια»                                                                                             (βλ. site: ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, 26.02.2018) ή
  • «Κόντρα Μητροπολιτών Μεσσηνίας και Καλαβρύτων για την παράσταση…»

(βλ. site PENTAPOSTAGMA, 26.02.2018)   κλπ.

Παραβλέποντες τα ύπερθεν και άλλα συναφή δημοσιεύματα, επιθυμούμεν να εστιάσωμεν την προσοχήν Σας επί συγκεκριμένου σημείου της συνεντεύξεως, ώστε να μη προκαλούνται αλλοιώσεις και παρερμηνείες του Χριστιανικού Ήθους και της αμωμήτου ημών Πίστεως, πολλώ μάλλον, καθ’ όσον Υμείς είσθε και Καθηγητής της Θεολογίας! Ίδού, λοιπόν, το προς διασάφησινσημείον:

«Στην Εκκλησία τα άκρα δεν έχουν θέση…

Διαβάστε περισσότερα στο http://mkka.blogspot.gr/