ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΩΝ

Στο ΠΑΓΝΗ , ύστερα από σχετικές καταγγελίες που έχουν έρθει στον συνδυασμό μας, στο ακτινολογικό τμήμα, και συγκεκριμένα στο τμήμα ακτινογραφιών,δεν λειτουργούν ακτινογραφικές απεικονίσεις με ψηφιακό τρόπο, και δεν υπάρχει στο αποτέλεσμα της ακτινογραφίας ψηφιακή απεικόνιση και καλύτερη  λεπτομέρεια!

Ερώτηση:

Εάν αυτό είναι γεγονός τι προτίθεται να πράξει η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για την προμήθεια ψηφιακού απεικονιστικού μηχανήματος ακτινών Χ ray ,για την καλύτερη και ποιοτικότερη απεικόνιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς?

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ