12 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» – ΠΑΛΙΟ ΤΟ ΚΟΛΠΟ!

Μέτρα 12.210.000 ευρώ για τη βελτίωση της ζωής των «ευπαθών» στη Δυτική Ελλάδα, ανακοίνωσε η αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φωτίου, στο «αναπτυξιακό συνέδριο» Δυτικής Ελλάδας, με στόχο «να φέρουν αισθητές αλλαγές στην καθημερινή ζωή 10.500 Ρομά».

Ιδού τι  προβλέπουν τα σχέδια:

«Για τους 15 οικισμούς, τύπου Ι, όπου επικρατούν συνθήκες εξαθλίωσης και διαβιούν 1.579 άτομα, έχουν δρομολογηθεί για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους δράσεις μετεγκατάστασης σε όσους δήμους πληρούνται οι προϋποθέσεις, πρώτα απ’ όλα χωρικές (διαθέσιμα οικόπεδα), ώστε να ξεκινήσουν τα έργα.

Οι δράσεις μετεγκατάστασης θα ξεκινήσουν στον Δήμο Αγρινίου (οικισμός ΑηΒασιλιώτικα) και στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας (οικισμός Ποτάμι). Αφορούν συνολικά 40-45 οικογένειες (250 άτομα) και το συνολικό κόστος εκτιμάται σε 925.000 ευρώ.

Στους 27 οικισμούς τύπου ΙΙΙ, όπου ζουν 7.468 άτομα σε μεικτές περιοχές με σπίτια και παραπήγματα, θα υπάρξουν παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών τους (π.χ. αποχέτευσης) και στους 32 οικισμούς που είναι τύπου ΙΙ, με πληθυσμό 7.197 άτομα, τα οποία ζουν σε σπίτια αλλά σε υποβαθμισμένες γειτονιές, θα υπάρξουν μέτρα ενίσχυσης για το ενοίκιο και την απασχόληση.

Το πιλοτικό πρόγραμμα για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας (ατομικής και εταιρικής) για άτομα Ρομά ηλικίας 20-39 ετών με 15.000 ευρώ για ατομική επιχείρηση και 20.000 ευρώ για εταιρικό σχήμα. Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ και αφορά 75 ωφελούμενους νέους επιχειρηματίες…».

Παλιό το κόλπο (το έκαναν και οι προηγούμενοι) για ξεκοκάλισμα χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε. από «αλληλέγγυα» λαμόγια! Αν δούνε φράγκο και βελτίωση της ζωής τους οι «ευπαθείς», να μας… γράψουν!