ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΧΟΥΝΤΑΣ

Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2012, Γάλλοι ἀκτιβιστές ἀπό τήν ὀμάδα Generation Identitaire κατέλαβαν εἰρηνικά τό ὑπό κατασκευή τζαμί τῆς πόλης Poitiers. Τό τζαμί αὐτό σχεδιασμένο μέ ἀνατολική ἀρχιτεκτονική καί χαρακτηριστικό μιναρέ, προδήλως ἀποτελεῖ καθαρή προσβολή σέ μία περιοχή στήν ὁποῖα τά στρατεύματα τοῦ Charles Martel ἀπώθησαν το 732 μΧ μία ἀραβική εισβολή, μία κομβική ἱστορική στιγμή γιά ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη πού ἔτσι γλίτωσε ἀπό μουσουλμανική κατάκτηση! Σημειῶστε ἐπίσης πῶς ἡ πόλη Poitiers εἶναι πλούσια καί σέ ἀρχαιολογικά μνημεῖα τῆς Ρωμαϊκῆς περιόδου ἀλλά καί πρωτοχριστιανικά εὐρήματα, δηλαδή τό μέρος ἀνέγερσης ἰσλαμικοῦ τζαμιοῦ ἐπελέχθηκε μέ ἰσχυρό ἀρνητικό συμβολισμό, ὅπως έγινε καί στό ἰσλαμιμό τέμενος στήν Ἱερά Ὀδό στήν Ἀθήνα. Σημειώστε ἐπίσης πῶς οἱ ἔποικοι μουσουλμάνοι ἐκπρόσωποι τοῦ τζαμιοῦ ἀνήκουν στό γαλλικό παρακλάδι της Μουσουλμανικῆς Ἀδελφότητος, μιᾶς ἱσχυρῆς καί ἐπικίνδυνης ἰσλαμικῆς ὀργανωσης, ἀπαγορευμενη σε πολλες χῶρες στον κόσμο. Ὁ σκοπός τῆς δράσης τῆς ὁμάδας Generation Identitaire, ἡ ὁποῖα ἐπέλεξε τό λακωνικό Λάμδα ὠς σύμβολό της, ἦταν νά καταδείξει τήν ἀντίθεση τῶν Γάλλων Χριστιανῶν ἰθαγενῶν ἐναντίον τοῦ αὐξανόμενου ἀριθμοῦ τζαμιῶν στήν Γαλλία καθώς καί τόν κίνδυνο τοῦ φαινομένου τοῦ καλπάζοντος ἰσλαμισμοῦ ποῦ συμβολίζουν αὐτά. Δυστυχῶς ἡ κατάληξη τῆς εἰρηνικῆς αὐτῆς τους ἀντίδρασης ἀπεδειξε τον ἰσχυρισμό τῶν Γάλλων ἀκτιβιστῶν ἐπιβεβαιώνοντας τήν διαίσθησή τους…

Διαβάστε περισσότερα στο: http://vinyl-djs.blogspot.gr