ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ HOTSPOTS! ΔΙΟΡΙΣΤΕΙΤΕ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΙΤΕ!

Αυξάνονται και πληθύνονται τα «προσφυγάκια» που έρχονται στην Ελλάδα (αν και ο πόλεμος σε Συρία και Ιράκ ΤΕΛΕΙΩΣΕ!), αυξάνονται και πληθύνονται και οι συριζοψεκασμένοι που διορίζονται στα hotspotsγια να τους υπηρετούν!

Έτσι, την πρόσληψη 131 «δικών μας παιδιών» ανακοίνωσε το ψευδοκράτος των συριζοκαμμένων. Ιδού η σχετική ανακοίνωση, για του λόγου το αληθές:

«Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα ενός (131) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων ή Αυτοτελών Κλιμακίων στους νομούς Αττικής, Αχαΐας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Κορινθίας, Λέσβου, Ξάνθης, Σάμου και Χίου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (συγχρηματοδότηση 75 % από ΕΕ και 25 % από Ελλάδα)» και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα…».

Πλήρωνε ΜΑΛΑΚΑ Έλληνα φορολογούμενε!

(ΥΓ): Διοριστείτε σύντροφοι, διοριστείτε!