ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ. ΕΔΩ ΠΟΤΕ;

Καλή αρχή!
Tο πρώτο αμιγές μουσουλμανικό κόμμα στην Ευρώπη είναι γεγονός και αυτό συνέβηκε στην Σουηδία, σε μια χώρα που οι μουσουλμάνοι έχουν πλημμυρίσει τα τελευταία χρόνια με τις όποιες συνέπειες αυτής της εξέλιξης.
Όπως αναφέρεται, το μουσουλμανικό κόμμα της Σουηδίας, που πήρε την έγκριση από τις δικαστικές αρχές, ονομάζεται «Yasin Partisi» και η ονομασία αυτή προέρχεται από το τριακοστό έκτο κεφάλαιο του Κορανίου που επιγράφεται με μεγάλη συμβολική σημασία : «Μέκκα».
Χαρμόσυνες καμπάνες θα χτυπήσουν για τους «αλληλέγγυους»! Άντε και στα δικά μας!