ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΠΟΥ ΑΥΞΗΣΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ;

Ενώ σ’ ολόκληρο τον κόσμο μειώνονται οι φόροι ή έστω διατηρούνται στα ίδια επίπεδα, με σκοπό την τόνωση της οικονομίας, η Ελλάδα των Μνημονίων αποτελεί την μοναδική εξαίρεση! Έτσι, μεταξύ των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ, είναι η μόνη χώρα που αύξησε τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με την έκθεση Tax Policy Reforms 2017 του Οργανισμού.

Κι εκτός από την αύξηση των φόρων, πρωτιά καταγράφεται για την Ελλάδα και στην επιβάρυνση από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης λόγω του ασφαλιστικού Κατρούγκαλου.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα των Μνημονίων, παλιών και νέων!