Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ!

Μια εταιρεία με την επωνυμία «Ροή Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» ή απλώς «Ροή Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.», έχει αναλάβει τις εκκαθαρίσεις των κόκκινων δανείων των φτωχοποιημένων κατοίκων της Χώρας μας.
Πρόεδρός της έχει αναλάβει ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών, Μωυσής Αβραάμ και δεύτερον οι υπόλοιποι του Δ.Σ. που είναι ένας ηλεκτρολόγος – μηχανολόγος στην θέσιν του διευθύνοντος συμβούλου και τα  λοιπά μέλη κάποιοι ιδιωτικοί υπάλληλοι, δύο Έλληνες και οι άλλοι δύο αλλοδαποί (από Σουηδία και Βέλγιο).
Και τώρα η ρητορική ερώτηση: Τι ακριβώς γνωρίζουν για τραπεζικά και οικονομικά θέματα ο ηλεκτρολόγος και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι;
Αλί από τα σπίτια των φουκαράδων που θα πέσουν στα χέρια των «περιούσιων»…