ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΒΡΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κλείνει το εβραϊκό σχολείο της Λάρισας μετά από 86 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, λόγω έλλειψης μαθητών.