ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΝΕΤΑΙ!

Μια νέα έρευνα της διαΝΕΟσις ήρθε στην δημοσιότητα, σχετική με το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας. Η έρευνα διεξήχθη από το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και ιδού τα εφιαλτικά του συμπεράσματα για την Ελλάδα του 2050:

Ο πληθυσμός της Ελλάδας στο μέλλον θα μειωθεί σημαντικά.

Το 2050 ο πληθυσμός της χώρας υπολογίζεται ανάμεσα στα 10 εκατομμύρια(σύμφωνα με το πιο αισιόδοξο σενάριο) και τα 8,3 εκατομμύρια (στο πιο απαισιόδοξο).

Η ελάττωση του πληθυσμού θα κυμανθεί από περίπου 800 χιλιάδες μέχρι 2,5 εκατομμύρια.

Ο πληθυσμός της χώρας γερνάει. Η διάμεση ηλικία, που ήταν 26 έτη το 1951, και που είναι 44 έτη σήμερα, αναμένεται να αυξηθεί κατά 5-8 έτη

Ο πληθυσμός των παιδιών σχολικής ηλικίας (από 3 μέχρι 17 ετών) θα μειωθεί από 1,6 εκ. σήμερα σε 1,4 εκ. (αισιόδοξο σενάριο) έως 1 εκ. (απαισιόδοξο σενάριο) το 2050.

Ο εν δυνάμει οικονομικά ενεργός πληθυσμός (δηλαδή όλοι οι πολίτες ηλικίας 20-69 ετών που δυνητικά θα μπορούσαν να δουλέψουν) θα μειωθεί από 7 εκ. το 2015 σε 4,8-5,5 εκ.

Ο πραγματικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός θα μειωθεί από 4,7 εκ. το 2015 σε 3-3,7 εκ.

(ΥΓ) 1: Τι άλλο περιμένει το «κράτος» για να βάλει σε πρώτη προτεραιότητα τη λύση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, δίνοντας γενναία κίνητρα στους πολυτέκνους;

(ΥΓ) 2: Αλήθεια, πόσα εκατομμύρια θα είναι άραγε οι Τουρκαλάδες το 2050;