ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

Ανησυχητικές διαστάσεις έχει πάρει στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η περιθωριοποίηση ενός πολύ σημαντικού αριθμού νέων ηλικίας 20-34, οι οποίοι είναι εκτός αγοράς εργασίας, εκτός εκπαίδευσης και εκτός οποιουδήποτε προγράμματος κατάρτισης Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που αφορούν το 2016, σχεδόν 17 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 20-34 ετών δεν ήταν ούτε στην απασχόληση ούτε στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν ασφαλώς στην Ελλάδα και δευτερευόντως στην Ιταλία. Εις ότι αφορά την Ελλάδα, το ένα τρίτο περίπου (30,5%) όλων των νέων ηλικίας 20-34 ετών δεν απασχολείται ούτε στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, με το μέλλον τους να διαγράφεται αβέβαιο!

Αυτά είναι τα αποτελέσματα των Μνημονίων, παλιών και νέων!