ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ – ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΔΕΚΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ ΝΕΟΛΑΙΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Εντελώς παράνομα και αντισυνταγματικά προχώρησε στον αποκλεισμό του Μετώπου Νεολαίας Ε.ΛΑ.Μ. ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) από τη συμμετοχή στις δράσεις του συγκεκριμένου Οργανισμού.

Με επιστολή που κοινοποιήθηκε στο Μέτωπο Νεολαίας αναφέρεται ως δικαιολογία η προώθηση του Εθνικισμού και του Ρατσισμού από το Κίνημά μας. Οι παραπομπές (που μόνο ο Οργανισμός Νεολαίας γνωρίζει) είναι εντελώς αβάσιμες και δεν αφορούν σε καμία περίπτωση την νόμιμη πολιτική δράση που ασκεί το Μέτωπο Νεολαίας του Ε.ΛΑ.Μ.  Μέσα στον παροξυσμό τους μάλιστα για να αποκλείσουν το Μέτωπο Νεολαίας, επικαλούνται κείμενο το οποίο δεν κοινοποιήθηκε ποτέ στον ΟΝΕΚ, κάτι το οποίο εντείνει τις υποψίες μας για τα κριτήρια με τα οποία επέλεξαν να μας αποκλείσουν.

Είναι ξεκάθαρο πως ο ΟΝΕΚ (ο οποίος αποτελείται από εκπροσώπους νεολαίας των κομμάτων που διαθέτουν κοινοβουλευτική ομάδα και από διορισμένους της κυβέρνησης Αναστασιάδη) ενοχλήθηκε από την καθημερινή δράση του Μετώπου Νεολαίας του ΕΛΑΜ και αποφάσισε αυθαίρετα να μας αποκλείσει.

Την ίδια ώρα από στοιχεία που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του ΟΝΕΚ μπορούμε να διαπιστώσουμε πως για 9 μήνες μεταξύ 2015 και 2016 ο Οργανισμός Νεολαίας ενέκρινε κονδύλι πέραν των 150.000 ευρώ προς τις ανύπαρκτες κομματικές νεολαίες, των οποίων την δράση δεν βλέπουμε πουθενά. Στο πιο πάνω χρηματικό ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται η κοινοβουλευτική χορηγία των κομματικών νεολαίων και οι δεκάδες χιλιάδες ευρώ που εισπράττουν οι κομματικές νεολαίες απλά και μόνο για την ύπαρξή τους.

Πιο συγκεκριμένα στους 9 μήνες που αναφερόμαστε ο ΟΝΕΚ ενέκρινε σε νεολαίες που ανήκουν στο ΑΚΕΛ κονδύλι σχεδόν 80.000 ευρώ, σε νεολαίες του ΔΗΣΥ πέραν των 60.000 ευρώ ενώ ακολουθούν οι Νεολαία ΔΗΚΟ με 6.000 ευρώ, Νεολαία Οικολόγων 5.000 ευρώ, Νεολαία ΕΔΕΚ 4.000 ευρώ και Συμμαχία Νέων 2.000 ευρώ.

Το πόση νεολαία διαθέτουν τα συγκεκριμένα κόμματα τα αφήνουμε στην κρίση των συμπατριωτών μας που βλέπουν τα φορολογητέα τους χρήματα να καταλήγουν σε ανύπαρκτες κομματικές νεολαίες, χωρίς κανένα λόγο ύπαρξης.

Χαρακτηριστική της όλης κατάστασης μάλιστα είναι η παράγραφος που αφιερώνει στον ΟΝΕΚ η Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το 2015. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι είχε δοθεί παράταση μίας εβδομάδας για υποβολή αιτήσεων για δράσεις, μία απόφαση που δεν επικυρώθηκε από το Δ.Σ. του Οργανισμού και είχε ως αποτέλεσμα μόνο οι νεολαίες των μεγάλων κομμάτων να υποβάλουν αίτηση και να πάρουν συνολικά ένα ποσό που πλησιάζει τις 80.000 ευρώ.

Επίσης, όπως διαπιστώθηκε υπήρξαν περιπτώσεις όπου ο ΟΝΕΚ πλήρωσε με τα λεφτά του φορολογούμενου δράσεις νεολαίων έχοντας ως μόνο παραστατικό τιμολόγια και όχι αποδείξεις πληρωμής.

Ως Μέτωπο Νεολαίας του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου δηλώνουμε ξεκάθαρα προς κάθε κατεύθυνση πως η εθνική και κοινωνική μας δράση δεν περιορίζεται από παράνομους αποκλεισμούς αλλά αντιθέτως θα συνεχίσουμε με αυξανόμενο ρυθμό την παρουσία μας στην ελληνική νεολαία της Κύπρου μας. Την ίδια ώρα επιφυλασσόμαστε να διαφυλάξουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας απέναντι σε αυτές τις παράνομες μεθοδεύσεις.

Μέτωπο Νεολαίας
Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)