ΟΤΑΝ ΟΙ «ΦΑΣΙΣΤΕΣ» ΕΣΧΙΖΑΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΙ ΕΣΒΗΝΑΝ ΧΡΕΗ

Γράφει ο Σ. Παιδάκος

Με τις απαραίτητες , κατά τα άλλα, καυστικές αντιπαραθέσεις τέως και νυν μνημονιακών και αντιμνημινιακών , πέρασε από τη βουλή το 4ο  και  πλέον επονείδιστο μνημόνιο. Ουδέναν και ουδεμία ,εξ αυτών που παραβρέθηκαν στην χθεσινή ψηφοφορία, δεν πρόκειται να αγγίξουν τα ληστρικά  μέτρα που θα εφαρμοστούν οσονούπω. Η πληθώρα του κόσμου, και την οποία αφορούν η πλειονότητα των μέτρων, δεν έχει ακόμη  καταλάβει τι πρόκειται να της συμβεί. Ως σαλαμοποίηση χαρακτηρίζονταν κάποτε οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, ενώ με τα χθεσινά ψηφισθέντα μέτρα θα αφαιρούνται πλέον «κομμάτια» ολάκερα από τις αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων. Μέσα σε όλα αυτά, μία υπενθύμιση από το όχι και τόσο μακρινό παρελθόν έρχεται να μας δείξει τα αυτονόητα που σήμερα λησμονούνται. Γράφει μεταξύ άλλων «ο φιλίστωρ» στην καθεστωτική καθημερινή, για μία αναδημοσίευση της εν λόγω εφημερίδας στις 19-V-1937 : «ΦΙΛΟΛΑΪΚΙΣΜΟΣ: Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Ιωάννης Μεταξάς προέβη χθες εις τας κάτωθι ανακοινώσεις: «Ο νόμος “περί ρυθμίσεως χρεών” είναι ένας από τους σπουδαιότερους νόμους της 4ης Αυγούστου. Κυρίως πρόκειται περί ρυθμίσεως των χρεών των αγροτών, αλλά επειδή έχει και μίαν διάταξιν ανακουφιστικήν και διά τα χρέη εν γένει, έλαβε την γενικήν αυτήν ονομασίαν. […] Η ανάγκη της ανακουφίσεως των αγροτών από την πίεσιν των χρεών είχε αναγνωρισθή από πολύν καιρόν, αλλά καμμία από τας κυβερνήσεις του παρελθόντος δεν ετόλμησε να προβή εις την ρύθμισιν των χρεών τούτων, διότι επιέζοντο από αντιθέτους κομματικάς επιρροάς. [Σημ. «Φ»: Το λέει πολύ κομψά] και διότι με το σύστημα των κοινοβουλίων και με τον τρόπον της εργασίας των τέτοιου είδους νομοθετήματα δεν έβλεπαν το φως.».

Ο «φασίστας» Μεταξάς, έκανε πράξη αυτά που οι αστικές κυβερνήσεις εκείνης της εποχής «αδυνατούσαν» για πολιτικούς λόγους να πράξουν τα αυτονόητα. Δεν νομίζουμε ότι χρειάζονται περαιτέρω αναλύσεις και τα όποια σχόλια, για να γίνουν οι απαραίτητοι σχετικισμοί με το σημερινό πολιτικό καθεστώς καθώς και με τους ομοϊδεάτες του τότε «φασίστα».

*ως γνωστόν, επί Μεταξά η Ελλάς κέρδισε στο δικαστήριο της Χάγης την άρνησή της- λόγω οικονομικής αδυναμίας- να εξοφλήσει δάνειο που είχε λάβει από το Βέλγιο. Ανάλογη κίνηση έγινε χθες βράδυ από την Χρυσή Αυγή.