ΕΡΓΑΤΕΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΛΕΠΕΝ

Για μία ακόμα φορά (μετά τις εκλογές του Α΄ Γύρου), επιβεβαιώθηκε ότι το πατριωτικό κόμμα Λεπέν (ανεξαρτήτως των ενστάσεων που έχουμε για την νυν αρχηγό του…) είναι το κόμμα του (γαλλικού) λαού.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ανάλυση των αποτελεσμάτων, τον πρώην τραπεζίτη Μακρόν ψήφισαν οι μπουρζουάδες (οι «οικονομικά ευκατάστατοι», όπως τους χαρακτηρίζουν τα γαλλικά ΜΜΕ), ενώ το κόμμα Λεπέν οι εργάτες σε ποσοστό 56% (το οποίο εις ότι αφορά τους πραγματικούς Γάλλους είναι κατά πολύ μεγαλύτερο, καθότι στην κατηγορία των εργατών ανήκει και η συντριπτική πλειοψηφία των Αφρικανών που έχουν πάρει την γαλλική υπηκοότητα και που ψήφισαν Μακρόν…), οι αγρότες (στα αστικά κέντρα το 72% των ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ Μακρόν και το 28% υπέρ του κόμματος Λεπέν, ενώ στις αγροτικές περιοχές, τα ποσοστά του Μακρόν μειώνονται στο 57% και του κόμματος Λεπέν αυξάνονται φτάνοντας στο 43%. Επίσης, το κόμμα της Λεπέν ψήφισε και η συντριπτική πλειοψηφία (62%) όσων αμείβονται με ποσόν κάτω από 1.500 ευρώ μηνιαίως – ποσοστό που στους πραγματικούς Γάλλους είναι κατά πολύ μεγαλύτερο, για τους ίδιους λόγους που αναφέραμε παραπάνω σχετικά με τους εργάτες.