Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

τα αγια παθη

 

Γράφει η Ιουστίνη Μ.

Φτάσαμε στο τέλος της Μεγάλης Σαρακοστής και βρισκόμαστε πλέ­ον, κοντά στην Ανάσταση. Πάντα όμως, πριν από κάθε ανάσταση προηγεί­ται ένας σταυρός, μια Μεγάλη Εβδομάδα.

Τρία από τα πιο σημαντικά γεγονότα της Μ. Εβδομάδας είναι ο Μυστικός Δείπνος, η προδοσία, και η Σταύρωση. Και τα τρία αυτά βασικά γεγονότα κίνητρο έχουν την αγάπη. Το πρώτο και το τε­λευταίο την σωτηριώδη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, ενώ το δεύτερο την καταστροφική αγάπη του Ιούδα για τα χρήματα.

Η ώρα του Μυστικού Δείπνου είναι η ώρα της έσχατης αγάπης και της έσχατης προδοσίας. Ο Χριστός προσφέρει τον Ε­αυτό Του στον άνθρωπο ως αληθινή τρο­φή: «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου…», γιατί η ζωή του Χριστού είναι η αληθινή ζωή. Ο Μυστικός Δείπνος είναι η αποκατάσταση της ζωής σαν Ευχαριστία και Κοινωνία με τον Θεό. Της ζωής που είχε χαρίσει ο Θεός στον άνθρωπο με την δημιουργία του, και ο άνθρωπος με το εγωιστικό του θέλημα έχασε. Την ίδια στιγμή, ο Ιούδας εγκαταλείπει το φως και μπαίνει στο σκοτάδι. Πρόδωσε γιατί αγα­πούσε τον «χρυσό». Το χρήμα αντιπροσω­πεύει εδώ όλες τις καταστρεπτικές αγά­πες που οδηγούν σε άρνηση του Θεού. Είναι αγάπη κλεμμένη από το Θεό.

Από το φως της Μ. Πέμπτης με τον Μυστικό Δείπνο, μπαίνουμε στο σκοτάδι της Μ. Παρασκευής. Αυτή είναι ημέρα αποκάλυψης του κακού. Ταυτόχρονα όμως, είναι και ημέρα λύτρωσης. Η σταύ­ρωση του Χριστού είναι η πλήρης και υπέρτατη θυσία. Είναι αγάπη, ευσπλα­χνία, πηγή λύτρωσης. Η καταδίκη μετα­τρέπεται σε συγγνώμη, σε ζωή. Έτσι, ενώ αρχικά το κακό φαίνεται να θριαμβεύει, ουσιαστικά όλο και πλησιάζει η ώρα της συντριπτικής ήττας του, γιατί ο Θάνατος του Χριστού εκμηδενίζει την πηγή του θα­νάτου. Κατεβαίνει στο βασίλειό του και επειδή είναι ο Ίδιος η πηγή της ζωής, ο θάνατος δεν μπορεί να Του την αφαιρέ- σει. Η νίκη του Χριστού είναι θρίαμβος. Ήδη αρχίζει να ακτινοβολεί η Ανάσταση…

Σήμερα, πάνω στον σταυρό βρίσκεται η πολύπαθη πατρίδα μας. Σταυρωτές της είναι οι σύγχρονοι ξένοι δυνάστες, ενώ οι εγχώριοι Ιούδες είναι πολλοί (πράγμα συ­νηθισμένο, δυστυχώς, στην ιστορία μας).

Όπως και τότε καταδίκασαν τον Χριστό με «νόμιμες» διαδικασίες, το ίδιο κάνουν και σήμερα, οι σταυρωτές και οι προδό­τες της Ελλάδας. Όμως, αναπόφευκτα πάντα την σταύρωση και τον Γολγοθά, ακολουθεί η ανάσταση. Το κακό φαινομε­νικά θριαμβεύει, φτάνει όμως στο τέλος του. Οφείλουμε ως Έλληνες να είμαστε δυνατοί και να αγωνιστούμε για να έρθει η ανάσταση της πατρίδας μας. Οφείλου­με να μην παρασυρθούμε, όπως ο Ιού­δας, από την προσκόλλησή μας στην κα­λοπέραση, την κατανάλωση, τα υλικά αγαθά. Πάνω από όλους και όλα η Ελλά­δα. Ο Χριστός αυτές τις μέρες ανεβαίνει στον Γολγοθά. Ας Τον ακολουθήσουμε σ’ αυτόν τον δρόμο της θυσίας, που είναι η μοναδική οδός που οδηγεί στην σωτη­ρία, τόσο την δική μας, όσο και της πατρί­δας μας.