ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΟ 2070!

Σύμφωνα με την έρευνα αμερικανικού ινστιτούτου ερευνών για την εξέλιξη των θρησκειών το 2070 οι μουσουλμάνοι θα είναι περισσότεροι από τους Χριστιανούς. Το 2010 υπήρχαν στον κόσμο 1,6 δισεκατομμύρια μουσουλμάνοι και 2,17 δισεκατομμύρια Χριστιανοί. Οι ισορροπίες όμως πρόκειται να αλλάξουν μέσα στα επόμενα χρόνια και οι μουσουλμάνοι θα είναι περισσότεροι από τους Χριστιανούς μετά από μία σχεδόν γενιά. 

Επιπλέον και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην Ευρώπη το 10% των κατοίκων θα λατρεύει το ισλάμ. Μιλάμε για περισσότερα από εξήντα εκατομμύρια μουσουλμάνους, οι οποίοι θα ευρίσκονται στις χώρες της Ευρώπης. Και ενώ αυτά είναι τα δεδομένα δεν υπάρχει καμμία αντίδραση και καμμία αντίσταση στον διαγραφόμενο εξισλαμισμό.

“Υ”

Κοινωνικός Εθνικισμός