Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ: ΑΣΑΦΕΙΕΣ, ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΜΕΡΟΣ Α΄

cf87cf89cf81ceafcf82-cf84ceafcf84cebbcebf11

Τα τελευταία χρόνια αμφισβητείται από πολλούς «διανοούμενους» και πολιτικούς, Έλληνες και μη, η καταγωγή των σημερινών Ελλήνων από τους αρχαίους Ελληνες. Υπάρχουν θεωρίες, ατεκμηρίωτες πάντοτε, που υποστηρίζουν ότι οι σημερινοί Έλληνες κατάγονται από Ινδοευρωπαίους, από την Αφρική, από Σημιτοφοίνικες και άλλα τέτοια φαιδρά. Σε πολλά ελληνικά πανεπιστήμια υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει η καθαρότητα της φυλής.

Ποια  τελικά η καταγωγή των Ελλήνων:  Το etnhikismos.net παρουσιάζει από σήμερα μια σειρά άρθρων σε συνέχειες !. Μια πολύ εμπεριστατωμένη έρευνα του Α. Κωνσταντίνου που έχουν δημοσιευθεί στην εθνική εφημερίδα «Εμπρός» και θα δώσει απαντήσεις στους ανθέλληνες και προπαγανδιστές.

Γράφει ο Α. Κωνσταντίνου

Θεωρείται επιβεβλημένο να αναφερθεί εισαγωγικώς ότι, στην Πατρίδα μας για την επιστημονική ανάλυση του ζητήματος των Ινδοευρωπαίων υπάρχει εκτεταμένη συγκάλυψη, ικανή άγνοια  και ηθελημένη παρανόηση των όρων. Για τούτο είναι σκόπιμο να τονισθεί ότι σήμερα η Εθνολογία ασχολείται κυρίως με τούς μη-Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, επίσης δε ότι στην Ευρώπη ως  Ανθρωπολογία σε ακαδημαϊκό επίπεδο νοείται η Βιολογική Ανθρωπολογία. Στην Αμερική η Ανθρωπολογία περιλαμβάνει την Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία, την Βιολογική Ανθρωπολογία, την Γλωσσολογική Ανθρωπολογία και την Αρχαιολογία. Μόνον η Βιολογική Ανθρωπολογία και η Αρχαιολογία είναι επιστήμες που χρησιμοποιούν μετρητά και αναπαραγώγιμα δεδομένα, οι οποίες  μπορούν πράγματι  να διαφωτίσουν το πρόβλημα, μακράν αστηρίκτων αφορισμών και ευχολογιακών ή δαιμονολογικών προσεγγίσεων.

Σήμερον η Ευρώπη ως πολιτιστική έννοια θεωρείται τόσον δεδομένη και χρησιμοποιείται με τρόπο τόσον ανέμελα καταχρηστικό, ώστε δεν γίνεται πάντοτε αντιληπτό ότι η καταγωγή των λαών της και του πολιτισμού τους κατά το πλείστον καλύπτεται ακόμα από πυκνό σκοτάδι. To σπουδαίο αυτό αίνιγμα πάντως δεν έχει παύσει να προκαλεί ζωηρό ενδιαφέρον. Από του 19ου   αιώνος, όταν κάποιοι συνέλαβαν και επεξεργάσθηκαν την έννοια των «Ινδοευρωπαίων» (από τούδε θα αναγράφονται συντομογραφικώς ως IE), η έρευνα επικεντρώθηκε κυρίως σε εμάς τους Έλληνες.

Κατά πρώτον διότι εθεωρήθησαν ο πρώτος σε ευρωπαϊκό έδαφος ινδοευρωπαϊκός πολιτισμός. Κατά δεύτερον, δεδομένου ότι ο πρώτος λόγος μέχρι τούδε δεν έχει αμφισβητηθεί σοβαρά και λαμβάνεται ως ιστορικώς ισχύων, αλλά και διότι οι Έλληνες έχουμε να παρουσιάσουμε το αρχαιότερο σύστημα γραφής αλλά και καταγραφής πληροφοριών εθνολογικού και φυλετικού ενδιαφέροντος, με την βοήθεια του οποίου αποπειρώνται και ευελπιστούν οι ερευνητές να διαφωτισθούν τα αλλού άλλης εκτάσεως και βάθους σκοτεινά σημεία της «ινδοευρωπαϊκής θεωρίας». Και τρίτον, διότι ασχέτως εν τέλει της καταγωγής των Ελλήνων, ο πολιτισμός μας θεωρείται η βάση του πολιτισμού της Μετέπειτα Ευρώπης και χαίρει δυσθεώρητα μεγάλου  θαυμασμού από γενεές γενεών επιστημόνων, έτσι ώστε το ερώτημα της προελεύσεως, των γενεσιουργών του αιτίων και των εξελικτικών του χαρακτηριστικών παραμέτρων συνεχίζει να απασχολεί .

Από την προσέγγιση του θέματος απορρέει μια εκτενής σειρά ουσιαστικών ερωτημάτων: Ήσαν αυτόχθονες ή όχι οι Έλληνες; Πότε ήλθαν οι Έλληνες στην περιοχή της νοτίου βαλκανικής, στην χώρα που πήρε το όνομά τους; Ποιοι ζούσαν στην περιοχή αυτήν πριν από αυτούς; Ήσαν και αυτοί IE ή ανήκαν στην «μη – ινδοευρωπαϊκή» «μεσογειακή φυλή», ή σε άλλη παλαιοευρωπαϊκή φυλή; Διαπιστώνεται κάποια  μαζική μετανάστευση ενός ποιμενικού λαού, μια αιφνίδια  και καταιγιστική εισβολή πολεμικής φυλής ή μία κλιμακωτή διήθηση ενός παλαιοτέρου πληθυσμού από ΙΕ επήλυδες σε «κύματα»; Σε ποιο βαθμό  ο πολιτισμός και η γλώσσα ειδικότερα, ανήκαν στους «νεοφερμένους»  ή στους προγενεστέρους κατοίκους; Σε πολλά εξ αυτών των ερωτημάτων αρχικώς  η απάντηση εθεωρήθη συχνότατα ως αυτονόητη. Επειδή η ινδοευρωπαϊκή καταγωγή εθεωρήθη εν πολλοίς  αξίωμα και απετέλεσε επί πολλές δεκαετίες  την βάση της ερεύνης περί του ζητήματος, η παράθεση των διαφόρων επ’ αυτού απόψεων εκκινεί από αυτήν την αφετηρία.

Πηγή: Εφημερίδα «Εμπρός»