Η «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΑ» ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Η ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΝΤΙΛΑ

Ðñïôïéìáóßåò óôï ÆÜððåéï ãéá ôçí ìáèçôéêÞ ðáñÝëáóç ãéá ôçí åèíéêÞ åðÝôåéï ôçí ÐáñáóêåõÞ 28 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

Το’ παμε και το ξαναλέμε: κάθε μέρα και μία «αμερικανιά» παρουσιάζει στο κοινό η κόκκινη χουντάρα των Αθηνών.

Σήμερα είχαμε την μαθήτρια από το Αφγανιστάν με την μαντίλα, που παρέλασε για πρώτη φορά κρατώντας τη σημαία για την οποία έχυσαν το αίμα τους οι παππούδες μας στα βορειοηπειρωτικά βουνά.

mad1

Η οποία μαθήτρια, ακόμα κι αν στην καθημερινή της ζωή δεν φοράει μαντίλα, σίγουρα υποχρεώθηκε από τους σταλινικούς ινστρούχτορες να το πράξει σήμερα, για να κάνει τη… διαφορά.

Αυτή τη διαφορά που θέλουν να μας επιβάλλουν παρά τη θέλησή μας, οι μισθοφόροι του Σόρος στην Ελλάδα.

Αλλά, δε θα τους περάσει!