EΘΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

 

dhmografiko

Ἡ πατρίδα μας, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ τραγικὰ ζητήματα τῆς σταδιακῆς ἰσλαμοποίησης καὶ τῆς ἐπιβαλλόμενης ἔξωθεν οἰκονομικῆς κρίσης, ἀντιμετωπίζει καὶ τὸ μεῖζον πρόβλημα τῆς ὑπογεννητικότητος.

Ὁ σταδιακὸς ἀφανισμὸς τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων συντελεῖται μπροστὰ στὰ μὰτια μας καὶ ἄν δὲν λάβουμε τὰ ἐνδεδειγμένα μέτρα, σὲ μιὰ δεκαετία θὰ ἔχουμε μετατραπεῖ σὲ μειονότητα.

Οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους φθάσαμε ὡς ἐδῶ εἶναι πολλοί: Ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία, ἄκρατη ἐλευθεριότητα, τρυφηλή καὶ ἄνετη ζωὴ, ἀδιάκριτος καταναλωτισμός, φεμινισμός καὶ κακῶς ἐννοούμενη ἰσότητα, σεξισμὸς καὶ πορνεία καὶ φυσικὰ ἐκτρώσεις.

Γιὰ νὰ ἀναστρέψουμε τὴν παροῦσα κατάσταση πρέπει νὰ ἐξαλείψουμε τὶς περισσότερες – ἄν ὄχι ὅλες – ἀπὸ τὶς προαναφερόμενες αἰτίες. Φυσικά, αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ ποτέ, ὅσο ἡ πατρίδα μας κυβερνᾶται ἀπὸ νεοταξίτες καὶ ἀνθέλληνες, ὅπως ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Μόνο μιὰ ἐθνικὴ κυβέρνηση, ὅπως ἡ κυβέρνηση τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ, θὰ μποροῦσε νὰ ἀναστρέψει τὴν πορεία τοῦ ζητήματος τῆς ὑπογεννητικότητος καὶ ὄχι μόνο.

Μιὰ ἐθνικὴ κυβέρνηση θὰ ἐλυνε τὸ πρόβλημα μέσα σὲ λίγα χρόνια, λαμβάνοντας τὰ ἐξῆς μέτρα:
1. Ἀπαγόρευση τῶν ἐκτρώσεων διὰ ροπάλου. Ὅσοι ἱατροὶ παρανομοῦν θὰ τοὺς ἀφαιρεῖται διὰ παντὸς ἡ ἄδεια ἐξασκήσεως ἐπαγγέλματος. Τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν ποὺ θὰ γεννῶνται θὰ τὴν ἀναλαμβάνει τὸ κράτος, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μέχρι τὸ ζευγάρι ἤ ἕνας ἀπὸ τοὺς γονεὶς νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ τὸ ἀναθρέψει ὑπὸ φυσιολογικὲς συνθῆκες. Τὸ μέτρο αὐτὸ θὰ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ κατὰ ἑνὸς ἑκατομμυρίου νέων ἑλληνόπουλων, σὲ διάστημα 5 ἐτῶν!
2. Ἐπανασύνδεση τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ἑλληνίδων μὲ τὴν Ὀρθοδοξία. Ἡ πολυτεκνία εἶναι ἄμεσα συνεδεμένη – εἴτε ἀρέσει σὲ ὁρισμένους εἴτε ὄχι – μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὶς διδασκαλίες της. Τὸ 90% τῶν πολύτεκνων οἰκογενειῶν εἶναι ἀπολύτως συνυφασμένο μὲ τὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας.
3. Κίνητρα γιὰ τὴν δημιουργία πολύτεκνων οἰκογενειῶν, ὅπως ὑψηλότερα ἀφορολόγητα ὅρια, γενναία ἐπιδόματα ἀνὰ τέκνο, ἄτοκα δάνεια γιὰ ἀπόκτηση κατοικὶας, εἰδικὰ προνόμια, κ.ἄ. Ἡ Ἐκκλησία θὰ μποροῦσε νὰ συνεισφέρει, πριμοδοτώντας τὴν ἀπόκτηση παιδιῶν καὶ ἰδιαιτέρως σὲ ἐθνικῶς εὐαίσθητες περιοχές τῆς χῶρας μας, ὅπως ἡ Δυτική Θράκη. Κάτι παρόμοιο ξεκίνησε νὰ κάνει ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ἀλλὰ τὸν… πρόλαβαν.
4. Κίνητρα γιὰ τὶς μητέρες ποὺ θέλουν νὰ ἀποδεσμευτοῦν ἀπὸ τὴν άγορὰ ἐργασίας, προκειμένου νὰ ἀφιερωθοῦν στὴν ἀνατροφἠ τῶν παιδιῶν τους. Δύο ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα κίνητρα θὰ ἦταν τὸ μηνιαῖο ἐπίδομα καὶ ἡ ἀπόδοση ἀξιοπρεποῦς ἐθνικῆς σύνταξης.
5. Μετατροπὴ τῆς Παιδείας σὲ Ἑλληνοκεντρικὴ, μὲ βάση τὴν Ὀρθοδοξία. Μόνο ἔτσι οἱ νέοι καὶ οἱ νέες θὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὰ πλοκάμια τῶν διεθνιστικῶν ἰδεολογιῶν καὶ τῆς δυτικόφερτης σαπίλας. Μόνο ἔτσι θὰ ἀγαπήσουν τὴν Πατρίδα τους. Καὶ ἡ ἀγάπη αὐτὴ θὰ ἐξωτερικευθεῖ μὲ πολλούς τρόπους, ἕνας ἀπὸ τοὺς ὁποίους θὰ εἶναι καὶ ἡ πολυτεκνία.

Φυσικά, ὑπάρχουν κι ἄλλα μέτρα, τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ σκεφθεῖ. Βασικἠ προϋπόθεση γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ὑλοποιηθοῦν εἶναι ἡ πτώση τῆς παροῦσας ἀνθελληνικῆς συμμορίας.

Ἐμεῖς, ὀφείλουμε νὰ ἐντείνουμε τὸν ἀγῶνα μας προκειμένου ἡ πτώση τους νὰ ἔλθει μιὰ ὥρα ἀρχύτερα.

Πηγή: greekorthodoxagon.wordpress. com