ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ – ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΣΑΜΕ! 1.071  ΜΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ!

lathrometanastes

Δύο φορές αυτή την εβδομάδα πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής από τους χίλιους οι καθημερινές… προτιμήσεις των εξ’ Ανατολών απρόσκλητων επισκεπτών μας. Ήταν, λοιπόν, θέμα χρόνου να τους… χιλιάσουμε και το «καταφέραμε» χθες, Παρασκευή. Έτσι:

Εκατόν εξήντα πέντε (165) λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν στην Χερσαία Ζώνη λιμένα Μυτιλήνης,

τριάντα εννέα (39) στην περιοχή «ΚΩΜΗ» Χίου,

σαράντα ενός (41) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της νήσου Κω,

τριάντα πέντε (35) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά των ακτών ν. Κω,

τριάντα πέντε (35) στην επαρχιακή οδό Μήθυμνας- Εφταλούς ν. Λέσβου

επτά (07) στη θαλάσσια περιοχή «ΑΚΡΑ ΚΟΡΑΚΑΣ» ν. Λέσβου

εξήντα έξι (66) στην επαρχιακή οδό «ΚΛΕΙΩ – ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ» ν. Λέσβου

πενήντα ένας (51) στην περιοχή των Καρδαμύλων Χίου

ογδόντα ένας (81) στην περιοχή «ΑΓΚΑΛΗ» Καρδαμύλων Χίου,

σαράντα οκτώ (48) στην περιοχή των βορειοανατολικών ακτών ν. Φαρμακονησίου,

δεκαοκτώ (18) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της νήσου Κω,

σαράντα επτά (47) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της νήσου Κω,

εκατόν εξήντα έξι (166) στην χερσαία ζώνη λιμένα Μυτιλήνης,

πενήντα δύο (52) στην περιοχή “ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ” της νήσου Σάμου,

είκοσι οκτώ (28) στην περιοχή “ΒΛΑΜΑΡΗΣ” της νήσου Σάμου,

τριάντα έξι (36) στην περιοχή “ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ” ν. Χίου

τριάντα τεσσάρων (34) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της νήσου Σάμου,

είκοσι εννέα (29) στη θαλάσσια περιοχή “ΣΥΚΑΜΙΑΣ” της νήσου Λέσβου,

σαράντα έξι (46) στη θαλάσσια περιοχή πλησίον »ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ» της νήσου Λέσβου,

σαράντα επτά (47) στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά των ακτών ν. Κω,

Σύνολο: 1071 μέσα σε μια μέρα, μόνο δια θαλάσσης!

(ΥΓ): Ζήτω οι… «κόκκινες γραμμές» του προέδρου Πάνου! Τι θα κάναμε αν δεν υπήρχαν κι αυτές;