ΕΚΛΟΓΕΣ 25ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 – ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

eklogikoi_stiky_2015-teliko__article

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ:

 Σημαντικό είναι, κατά την εκλογική διαδικασία, το καθήκον που αναλαμβάνουν οι εκλογικοί αντιπρόσωποι των κομμάτων, με πρώτιστο την αποφυγή παραλείψεων και λαθών που μπορεί να αλλοιώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Κάτω από αυτό το πρίσμα είναι σημαντικό ο εκλογικός αντιπρόσωπος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ να έχει ενημερωθεί εγκαίρως για το εκλογικό τμήμα στο οποίο έχει διοριστεί, να παραβρίσκεται εκεί από τις 6 το πρωί της ημέρας των εκλογών και να γνωρίζει ποια είναι τα καθήκοντα του ίδιου και της εφορευτικής επιτροπής ώστε να παρέμβει άμεσα για τη διατήρηση της μυστικότητας της ψήφου, για την ανεπηρέαστη και ανεμπόδιστη ψηφοφορία και για τη διαφύλαξη της εγκυρότητας των ψηφοδελτίων υπέρ του Κόμματος. Ο εκλογικός αντιπρόσωπος για κάθε παραβίαση της διαδικασίας της ψηφοφορίας που μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα σε βάρος τής ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, πρέπει να υποβάλει έγγραφη ένσταση στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

Η παρουσία του εκλογικού αντιπροσώπου από νωρίς στο εκλογικό του τμήμα είναι απαραίτητη, καθώς ενδεχομένως να υπάρξουν έκτακτες περιπτώσεις που απουσιάζουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές αυτών ή και μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Στην περίπτωση που παρουσιαστεί στο τμήμα μόνο ένα μέλος της εφορευτικής επιτροπής, αυτό διορίζει δύο και σε περίπτωση αδυναμίας έναν ψηφοφόρο ως μέλος της εφορευτικής επιτροπής.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο εκλογικός αντιπρόσωπος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, προσερχόμενος στο εκλογικό τμήμα, είναι να ελέγξει ότι υπάρχουν αρκετά ψηφοδέλτια του Κόμματος. Αν αυτό δε συμβαίνει, φροντίζει να σταλούν, μέσω της Οργάνωσης. Αν δεν υπάρχουν καθόλου ψηφοδέλτια της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, ζητά να μην αρχίσει η ψηφοφορία μέχρι να «έρθουν» και καλεί την εφορευτική επιτροπή να φροντίσει για τον εφοδιασμό του εκλογικού τμήματος με τον αναγκαίο αριθμό ψηφοδελτίων. Αν ο εφοδιασμός δε γίνει έγκαιρα, τότε ζητά από την εφορευτική επιτροπή να συντάξει πρακτικό που να εξηγεί το λόγο της έλλειψης ψηφοδελτίων της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και η ψηφοφορία συνεχίζεται με λευκά ψηφοδέλτια. Δηλαδή στα λευκά ψηφοδέλτια «μπαίνει» η σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής, η ημερομηνία και η μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου, δίνονται στους εκλογείς και τους τονίζεται ότι μπορούν να συμπληρώσουν με το χέρι τους την προτίμησή τους στην ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. Αν δεν ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία, ο εκλογικός αντιπρόσωπος κάνει γραπτή ένσταση για παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας.

Ο εκλογικός αντιπρόσωπος θα πρέπει να ελέγξει, πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, ότι:

 • Η κάλπη είναι άδεια και να παραβρεθεί στο σφράγισμά της.
 • Ο χώρος στον οποίο ψηφίζουμε είναι πραγματικά αθέατος και υπάρχει τραπέζι και μπλε στυλό.

Κατά την ψηφοφορία, ο εκλογικός αντιπρόσωπος ελέγχει την τήρηση της ψηφοφορίας και συγκεκριμένα:

 • Αξιώνει ότι στο εκλογικό τμήμα και στον περίβολο, δεν παραμένουν ή μπαινοβγαίνουν άτομα, παρά μόνο για να ψηφίσουν. Δεν επιτρέπονται περισσότεροι από πέντε ψηφοφόροι στο εκλογικό κατάστημα.
 • Ελέγχει ότι δεν παραβρίσκεται ένοπλη δύναμη στον τόπο ψηφοφορίας ή γύρω απ’ αυτόν, παρά μόνο για τις ανάγκες φρούρησης.
 • Φροντίζει να μην πλησιάζουν εκλογείς ή μη, που φέρουν όπλο ή όργανο επίθεσης.
 • Να ελέγχεται η ταυτότητα του ψηφοφόρου.
 • Να δίνονται στον ψηφοφόρο, εκτός από τον φάκελο και ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών. Ιδιαίτερα προσέχει να δίνεται ψηφοδέλτιο της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.
 • Ελέγχει ότι ο φάκελος που ρίχνεται στην κάλπη είναι αυτός που πήρε από την εφορευτική επιτροπή δηλαδή έχει τη σφραγίδα της και τη μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου. Αλλιώς δεν επιτρέπεται να «ριχτεί» στην κάλπη.
 • Να συνοδεύει ο δικαστικός αντιπρόσωπος στο παραβάν σωματικά ανάπηρους εκλογείς, ώστε να τον βοηθήσει στην επιλογή του ψηφοδελτίου.
 • Να παραταθεί η ψηφοφορία μέχρι τις 9 μ.μ. το αργότερο, εφόσον υπάρχουν ψηφοφόροι έξω από το εκλογικό κατάστημα.
 • Να καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών όλα τα αξιοσημείωτα γεγονότα, όπως η χρησιμοποίηση λευκών ψηφοδελτίων, η διακοπή ή παράταση της ψηφοφορίας, τυχόν αξιόποινα επεισόδια κλπ.

Αν ο εκλογικός αντιπρόσωπος διαπιστώσει παράβαση, θα ζητήσει προφορικά επανόρθωση, αλλιώς θα κάνει έγγραφη ένσταση και θα καταχωρηθεί στα πρακτικά.

Κατά τη διαλογή των ψήφων ο εκλογικός αντιπρόσωπος επαγρυπνά ώστε να βγει από την κάλπη ό,τι έχει μπει σε αυτήν στη διάρκεια της ψηφοφορίας. Φάκελος που δε φέρει τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής ή τη μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου δεν καθιστά άκυρο το ψηφοδέλτιο. Όμως ο εκλογικός αντιπρόσωπος, αν διαπιστώσει ότι εκ συστήματος δε σφραγίζονται ή δε μονογραφούνται οι φάκελοι, πρέπει να υποβάλλει ένσταση.

Στο τέλος της διαλογής, συντάσσεται πρακτικό των αποτελεσμάτων που υπογράφεται από τον αντιπρόσωπο. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε το πρακτικό, στο οποίο εκτός των άλλων αναφέρεται και ο αριθμός των ψηφοδελτίων που πήρε κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος να ανταποκρίνεται στην αλήθεια, γιατί σε αυτό θα βασιστούν τα τελικά αποτελέσματα. Θα πρέπει να περιφρουρηθούν τα ψηφοδέλτια της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ από τυχόν λάθος χαρακτηρισμό τους ως άκυρων ή αντίθετα ο χαρακτηρισμός ως έγκυρου ψηφοδελτίου άλλου κόμματος που είναι άκυρο. Ακολούθως ο εκλογικός αντιπρόσωπος αντιγράφει το πρακτικό των αποτελεσμάτων και πηγαίνει αμέσως στα γραφεία της Οργάνωσης και δίνει τα αποτελέσματα ή τηλεφωνεί.

Αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις έχουν οι αντιπρόσωποι των κομμάτων που παρίστανται ενώπιον των Ειδικών Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών, στα Εφετεία της χώρας, όπου ανοίγονται και οι φάκελοι των μεικτών εκλογικών τμημάτων των ετεροδημοτών.

 Στέφανος, από Κέρκυρα