ΠΝΙΓΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΧΡΕΗ ΝΔ, ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ

LEFTA

Μια καθαρή εικόνα της διαχειριστικής ικανότητας των διαφόρων κομμάτων, που μας κυβερνούν ή θέλουν να μας κυβερνήσουν, μας δίνει πάντα η διαχείριση των οικονομικών τους.

Έτσι, δημοσιεύθηκαν στον τύπο οι αναλυτικοί ισολογισμοί εσόδων-εξόδων για το έτος 2012, της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι… τρύπιοι. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα επίσημα στοιχεία: Στη ΝΔ, τα συνολικά έσοδα το 2012 ανήλθαν σε 17,2 εκατ. ευρώ. Απ’ αυτά, τα 8,8 εκατ. ευρώ προήλθαν από την κρατική επιχορήγηση, ενώ τα υπόλοιπα είναι έσοδα από εισφορές και εκμίσθωση περιουσιακών στοιχείων. Οι δαπάνες του κόμματος ανήλθαν σε 32,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή τα έξοδα ήταν περίπου διπλάσια από τα έσοδα! Οι λειτουργικές δαπάνες ήταν 6,6 εκατομμύρια, οι λογαριασμοί (ρεύματος, νερού, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια) ήταν 435.000 ευρώ, διάφορα έξοδα 2,5 εκατομμύρια, οι τόκοι και τα έξοδα δανείων ανήλθαν σε 14,3 εκατομμύρια, οι εκλογικές δαπάνες σε 6,4 εκατομμύρια. ενώ πληρώθηκαν 1,2 εκατομμύρια σε φόρους και 615 χιλ. σε ενισχύσεις. Εις ότι αφορά τα δάνεια που έχει πάρει η ΝΔ, ενώ στις 31-12-2011 το υπόλοιπο των οφειλών ήταν 132,1 εκατομμύρια. στις 31-12-2012 το χρέος ανέβηκε στα 146,3 εκατομμύρια. Ευρώ, δηλαδή 9 φορές περισσότερα από τα έσοδα!

Στο ΠΑΣΟΚ, τα συνολικά έσοδα το 2012 ήταν 11,9 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 10,1 εκατομμύρια ευρώ προήλθαν από την κρατική επιχορήγηση, οι 168.000 συγκεντρώθηκαν από εισφορές βουλευτών και «φίλων» και 154.000 από δάνεια. Οι δαπάνες του ΠΑΣΟΚ έφτασαν τα 26,7 εκατομμύρια ευρώ, 2 ½ φορές παραπάνω από τα έσοδα! Και πιο συγκεκριμένα, οι δαπάνες ήταν 4,1 εκατομμύρια. για λειτουργικές δαπάνες, οι λογαριασμοί ήταν 1,1 εκατομμύριο, τα διάφορα έξοδα 2,5 εκατομμύρια, οι εκλογικές δαπάνες 4,1 εκατομμύρια, ενώ για τόκους και έξοδα δανείων δόθηκαν 12,6 εκατομμύρια. Στον ισολογισμό του ΠΑΣΟΚ υπάρχει διαφορά εσόδων-δαπανών 14.727.357 ευρώ χωρίς οι συντάκτες του να ενημερώνουν πως καλύφθηκε, ενώ δεν αναγράφεται πουθενά το υπόλοιπο των δανείων του –πάλαι ποτέ- κινήματος! Στον ΣΥΡΙΖΑ, τα συνολικά έσοδα το 2012 ήταν 4,2 εκατομμύρια ευρώ ενώ οι συνολικές δαπάνες 6,1 εκατομμύρια. Όπως και οι σύντροφοι του ΠΑΣΟΚ, έτσι και οι πονηροί σύντροφοι ΣΥΡΙΖΑ δε γράφουν το υπόλοιπο των δανείων!

Κάπως έτσι διαχειρίζονται (η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ) ή θα διαχειριστούν (ΣΥΡΙΖΑ) και τα οικονομικά της χώρας. Γι’ αυτό πάμε κατά διαβόλου!

(ΥΓ): Η Χρυσή Αυγή είναι το μόνο κόμμα που δεν παρουσιάζει έλλειμμα στη σύγκριση εσόδων-εξόδων, δε χρωστάει πουθενά και δεν έχει πάρει κανένα δάνειο. Μα πως τα καταφέρνει; Οι άλλοι γιατί δε μπορούν;