Σκοτώνουν τους ανέργους πριν πεθάνουν

Σφαγιάζονται από τις αρχές του 2013 τα επιδόματα ανεργίας που χορηγεί ο ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Οργανισμού, η βασικότερη αλλαγή είναι η θεσμοθέτηση από 1ης Ιανουαρίου ανώτατου ορίου ημερών επιδόματος ανεργίας, 450, που μπορούν να χορηγηθούν σε διάστημα τετραετίας. Οσοι συμπληρώσουν αυτό το όριο χάνουν το δικαίωμα στο επίδομα ανεργίας των 350 ευρώ. Ταυτόχρονα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του δώρου Πάσχα και Χριστουγέννων που λαμβάνουν οι άνεργοι από τον ΟΑΕΔ, με συνέπεια να μειώνεται το τελικό ποσό που θα τους χορηγείται.

Ειδικότερα, τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας δεν είναι δυνατό να είναι περισσότερα από 450 τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των 450 ημερήσιων επιδομάτων, τότε έχει το δικαίωμα να επιδοτηθεί για τον υπόλοιπο αριθμό μέχρι να συμπληρωθεί το ανώτατο όριο των 450 ημερήσιων επιδομάτων. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014 το όριο μειώνεται ακόμα περισσότερο και επιδόματα πέφτουν από 450 στα 400 στην τετραετία.

Το μέτρο επηρεάζει κυρίως τους 185.870 ανέργους που επιδοτούνται σήμερα από τον ΟΑΕΔ, καθώς κινδυνεύουν, χωρίς να το ξέρουν, να πιάσουν το όριο των 450 ημερών επιδότησης και ξαφνικά να διακοπεί το επίδομά τους. Ακόμα χειρότερα για όσους εργάζονται σε επαγγέλματα εποχικής απασχόλησης, όπως στον κλάδο του επισιτισμού και στην οικοδομή, καθώς κάθε χρόνο βγαίνουν έστω και για λίγους μήνες εκτός δουλειάς και λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ. Γι’ αυτούς θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουν πιάσει το όριο των 450 ημερών επιδοτούμενης ανεργίας και έτσι κάποια στιγμή θα μείνουν χωρίς επίδομα.

Για παράδειγμα, έστω ότι κάποιος μένει άνεργος στις 10 Ιανουαρίου 2013 και με βάση την ασφάλιση που έχει δικαιούται από τον ΟΑΕΔ 12μηνη επιδότηση με 350 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 300 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Στην περίπτωση που κατά την προηγούμενη τετραετία, δηλαδή από 10 Ιανουαρίου 2009 έως 10 Ιανουαρίου 2013, ο συγκεκριμένος άνεργος είχε κάνει χρήση 250 ημερήσιων επιδομάτων, αυτό σημαίνει ότι απομένουν να εισπράξει 200 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Δηλαδή θα επιδοτηθεί για οκτώ και όχι για 12 μήνες.

Στο δώρο Χριστουγέννων θα προσμετρώνται εφεξής μόνο τρία ημερήσια επιδόματα, αντί για έξι που ίσχυε μέχρι σήμερα, ως οικονομική ενίσχυση για το διάστημα που κάποιος είναι άνεργος από 1ης Μαΐου μέχρι το τέλος του έτους, δηλαδή το πολύ 21 ημερήσια επιδόματα, αντί για 25 που ήταν το ανώτερο όριο έως τώρα. Μάλιστα το συγκεκριμένο μέτρο πρόκειται να εφαρμοστεί για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου 2012 και μετά, που σημαίνει ότι ήδη το επίδομα ανεργίας που θα δοθεί αντί δώρου Χριστουγέννων για φέτος θα είναι κουτσουρεμένο. Αντίστοιχα για το επίδομα που χορηγείται ως δώρο Πάσχα, θα δίνεται ολόκληρο μόνο σε όσους λαμβάνουν επιδότηση από την αρχή του έτους μέχρι και τον Απρίλιο. Σημειώνεται ότι έως σήμερα υπολογιζόταν για όσους λάμβαναν επίδομα ανεργίας μέχρι και τον Μάρτιο.

Βασίλης Αγγελόπουλος / εφημερίδα Δημοκρατία